Lena Flyborg

Lena Flyborg snart doktor i vattenrening

Vi dricker lite läkemedel när vi dricker vatten. Åtminstone om andra städer finns uppströms om vattenverket. Inte främst för att folk häller sådant i avloppet utan för att det delvis går igenom kroppen och ut i toaletterna.

Det berättar doktoranden Lena Flyborg, som i sin forskning undersöker hur verkligt avloppsvatten kan renas.


Vårterminen 2012 läste hon kursen Kommunikationsteknik och vann den tävling om bästa populärvetenskapliga artikel som avslutar kursen. Här publiceras en redigerad upplaga av artikeln.

Lena Flyborg är uppvuxen i Stockholm och läste kemiteknik vid LTH fram till 1990. Sedan har hon arbetat med vattenreningsfrågor på K-konsult, Fors avloppsreningsverk, Himmersfjärdsverket samt inom industrin hos ITT Flyckt.

Vattenrening sökte hon sig till för att hitta ett globalt och meningsfullt arbetsfält.

– Jag läste kemiteknik och kompletterade med relevanta vattenkurser vid Väg och vatten, berättar hon. Detta var innan programmet Ekosystemteknik fanns.

2008 kom hon tillbaka till LTH för att forska vid Teknisk Vattenresurslära. Ett planerat Unesco-projekt blev aldrig verklighet så istället har Lena arbetat med frågor om återanvändning av renat avloppsvatten. Nu är hon framme vid sista året och planerar att disputera till hösten.

Lena har en elvaåring så fritidssysselsättningar saknas sällan. Nu när våren äntligen har kommit blir det mycket cykelutflykter runt Lund. Efter forskarstudierna hoppas hon finna arbete i Stockholmsregionen.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06