Kemiprogrammet

Kemiprogrammet i backspegeln

Egentligen hade Selma Kuric tänkt bli yrkesofficer. Men efter tolv månaders värnplikt på Revingehed ville hon prova på högskolestudier. Det blev kemiteknik på LTH, ett val hon aldrig ångrat.

Nej, värnplikten var inte riktigt det hon förväntat sig. Så när hon satt där på Revingehed och bläddrade i de olika högskolebroschyrerna fastnade hon för ordet byggstenar som nämndes i samband med civilingenjörsutbildningen i kemiteknik.

– Jag har alltid varit intresserad av de små byggstenarna, vad som sker på mikroskopnivå, säger hon. Och jag har alltid varit lagd åt det naturvetenskapliga hållet så en ingenjörsutbildning var inte främmande för mig.

Kemiteknik låg närmast det hon var ute efter. Kurserna lockade och helheten i programmet kändes vettig. År 2003 började hon och så här tio år senare konstaterar hon bestämt att hon minns utbildningen med glädje.

– Det var verkligen en givande utbildning. Det breda upplägget med många olika kurser var bra liksom lärarna. Utbildningen krävde mycket arbete och det var jobbigt och stressigt ibland men det innebar goda möjligheter att bygga upp sig själv inför ens kommande yrkesroll. Jag älskar det jag gör idag, säger hon.

Även det sociala livet under utbildningsåren ser hon som mycket viktigt; hon har många vänner kvar från LTH-åren. Det enda hon saknade under utbildningen var att tidigare och oftare komma ut i arbetslivet och få inblick i vad en kemitekniker arbetar med.

Examensarbetet gav den möjligheten. Selma Kuric gjorde sitt exjobb på Astra Zeneca där hon utvärderade olika material med olika metoder. Ett arbete klart anpassat till hennes inriktning, material och polymerer.

– Examensarbetet är jätteviktigt. Det var mycket utvecklande att komma ut i arbetslivet och få känna på yrkesrollen på ett avslappnat sätt. Och ett bra tillfälle att skapa nätverk.

Efter avslutat exjobb fick Selma nästan direkt jobb som systemingenjör på Försvarets Materialverk i Stockholm. Med sina kunskaper i material och polymerer kastades hon direkt in i stora upphandlingsfrågor.

– Det var ett givande arbete även om det inte direkt var kopplat till det jag pluggat. Men under utbildningen hade jag tränats i att angripa arbetsuppgifter som jag inte var så insatt i, så det gick bra. Man har sin trygghet i den utbildning man har bakom sig. Dessutom kom den sociala förmågan och vanan vid projektarbete väl till användning.

Selma Kuric trivdes bra, både på FMV och i Stockholm. Men bostadssituationen var bedrövlig och efter ett år gav hon upp och flyttade tillbaka till Skåne. Här sökte hon jobb på det globala medicintekniska företaget Gambro eftersom dess profil väl stämmer överens med det examensarbetet hon gjort på Astra Zeneca. År 2010 började hon som utvecklingsingenjör/aktivitetsägare.

På Gambro arbetar Selma med produktutveckling av vätskor och förpackningar, ett arbete som har direkt koppling till hennes utbildning.

– Efter utbildningen har jag hamnat rätt, säger hon. Poängen med att vara civilingenjör är att man har stora arbetsmöjligheter. Man är väldigt bred och duktig på att sätta sig in i nya saker snabbt och det öppnar upp arbetslivet. Jag ser verkligen positivt på framtiden.

Selma Kuric trivs mycket bra på Gambro. Här finns alla möjligheter, tycker hon.

– Jag är inte den som planerar i detalj men min ambition är att komma uppåt och framåt. Jag vill ha mer ansvar och ser en roll och position där jag kan arbeta mer med strategier och helhetsperspektiv på företaget. Men jag har inte bråttom, man ska vara här och nu och lära sig så mycket man kan och, inte minst, ha roligt. Jag har roligt på jobbet, bra människor omkring mig, intressanta arbetsuppgifter och utvecklas hela tiden. Vad mer kan man begära?

TEXT OCH FOTO: GÖRAN NILSSON

Selmas studieråd

• Plugga inom givna tidsramar och lär dig bra studieteknik. Se studierna som ett 8–5-jobb.
• Glöm inte bort fysisk aktivitet, den förbättrar din koncentrationsförmåga och dina studieresultat.
• Ha kul och umgås med andra. God social förmåga har man nytta av i arbetslivet.
• När du har din examen – var öppen för att röra på dig och våga prova andra slags yrken än de du tänkt på tidigare.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06