Internationella vattendagen

Lärartips om vatten på Världsvattendagen

”Vatten, vatten överallt, bara om vi delar”. FN har förklarat 2013 som det Internationella vattenåret för att belysa vattnets betydelse för våra våra liv, vår miljö, den socioekonomiska utvecklingen och fattigdomsbekämpningen.

Den första meningen ovan vann UNESCO:s slogantävling, vinnaren heter Megha Kumar.

Utmaningen skapas av att vattnet är ojämnt fördelat i tid och rum, den hydrologiska cykeln är komplex och ingrepp i den har många följder. Vattenresurserna hotas av snabb urbanisering, föroreningar och klimatförändringar och en växande världsbefolkning. Vatten är en delad resurs och det råder en mängd konflikter kring dess utnyttjande. Detta kräver möjligheter till samarbete bland vattnets användare.

Frågan uppmärksammades genom konferenser och andra arrangemang men särskilt också den 22 mars på Världsvattendagen.

Den dagen samlades ett antal lärare på Vattenhallen (var annars?) och fick massor av lärartips kring vatten. Exempelvis fick de höra av Chad Boda från LUCSUS vid Lunds universitet att ungefär 200 liter renat vatten per dag konsumeras per svensk, att en enkel pizza kräver 1.259 liter att producera, en liter kaffe ”innehåller” 140 l vatten, 2 liter läsk 400 liter och en hamburgare 2.400 liter och ett par jeans 1.900 liter! Chad talade om vårt ”vattenfotavtryck”.

Om vattnets unika egenskaper berättade kemiprofessor Ulf Ellervik, t ex att vatten troligen har en stark lukt men att vårt luktsystem inte är programmerat att känna av det, att dess smält- och kokpunkter är förutsättningen för liv på jorden, särskilt det ovanliga faktum att fast vatten (is) tar mer volym än vatten och därför flyter. Om icke skulle haven bottenfrysa. Att den dödliga dosen vatten ligger kring sex liter, visste han också att berätta.

Ett antal mer ”hands-on” experiment fick lärarna också prova på genom Vattenhallens och Sydvattens gemensamma ansträngningar.


TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Vill du vara med som bollplank i Sydvattens kampanj mot
skolorna, se www.drickkranvatten.se/gymnasiearbeten

Juniorvattenpris

Gymnasieeleven Emil Johansson vann Svenska Juniorvattenpriset för 2013. Priset fick han för ett projekt i vilket han upptäckt att våra konventionella trädgårdsslangar innehåller en rad giftiga ämnen som bly, antimon, barium och krom.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06