lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Genovis

Genovis får nytt stöd

VINNOVA delar ut 66 miljoner kronor till 59 projekt hos små och medelstora företag runt om i landet. Bland dessa finns Lundaföretaget Genovis som får 1,75 miljoner kronor för projektet Nanopartiklar i rörelse fungerar som kontrastmedel i medicinskt ultraljud.

Samarbetspartner med Genovis i projektet är docent Thomas Janssons forskargrupp från Avdelningen för elektrisk mätteknik vid LTH.

Projektet har hittills resulterat i ett kontrastmedel och en metod som är unik för ultraljud. Metoden bygger på användningen av ett variabelt magnetfält som får magnetiska nanopartiklar att röra sig i vävnad. Rörelsen kan sedan detekteras med ultraljud och avslöja var det finns t ex tumörer.

Genovis VD Sarah Fredriksson, teknologie doktor vid LTH, hoppas nu kunna föra den nya metoden närmare ett kommersiellt skede.