Genovis

Genovis får nytt stöd

VINNOVA delar ut 66 miljoner kronor till 59 projekt hos små och medelstora företag runt om i landet. Bland dessa finns Lundaföretaget Genovis som får 1,75 miljoner kronor för projektet Nanopartiklar i rörelse fungerar som kontrastmedel i medicinskt ultraljud.

Samarbetspartner med Genovis i projektet är docent Thomas Janssons forskargrupp från Avdelningen för elektrisk mätteknik vid LTH.

Projektet har hittills resulterat i ett kontrastmedel och en metod som är unik för ultraljud. Metoden bygger på användningen av ett variabelt magnetfält som får magnetiska nanopartiklar att röra sig i vävnad. Rörelsen kan sedan detekteras med ultraljud och avslöja var det finns t ex tumörer.

Genovis VD Sarah Fredriksson, teknologie doktor vid LTH, hoppas nu kunna föra den nya metoden närmare ett kommersiellt skede.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06