Immunförsvarets dirigenter

Immunförsvarets dirigenter

Ulf Nilssom är professor i organisk kemi och forskar mest om läkemedel genom att skapa nya molekyler, som binder proteiner. På senare år har ett slags proteiner, kallade galektiner, visat sig mycket intressanta. De ingår i djurs och människors immunförsvar och spelar en viktig roll i både inflammationer och cancer.

Kring dessa ämnen har det vuxit upp en stor och aktiv grupp forskare i ett extremt tvärvetenskapligt nätverk, som dock är helt informellt och innefattar forskare från såväl medicinska, tekniska som naturvetenskapliga fakulteten.

– Det var Hakon Leffler på Medicinska fakulteten som för 14 år sedan kom tillbaka till Lund från UCS i Kalifornien, där han upptäckt dessa ämnen. Jag hade just återvänt från en postdoc i Kanada och vi började samarbeta. Sedan dess har forskningen pågått med först en doktorand och sedan vuxit organiskt, gett bra resultat och bra medarbetare och allt mer anslag, säger Ulf Nilsson. Studierna har gått från grundvetenskap och teori till försök på både djur och människor. Teori, beräkningsmetoder, kvantfysik, och försök i djur och snart även människor.

Fem-sex forskargrupper arbetar idag i Lund med runt 20 internationella mer eller mindre aktiva samarbeten. För ett år sedan var Ulf med och bildade företaget Galecto Biotech AB kring arbeten om fibros i lungan. Fibros är en ärrbildning som kan vara mycket omfattande och besvärlig. Läkemedel saknas där helt och vårt läkemedel fungerar (minskar fibrosen) i djurförsök. Snart ska det testas på människa. Nu handlar det mer om produktutveckling än om forskning. Bolaget är svenskt och har varit framgångsrikt att samla riskkapital men finns i Köpenhamn i ”kuvösen” Cobis med dansk personal och till tre fjärdedelar dansk finansiering.

Forskarna arbetar vidare med både biologin och kemin bakom galektinerna. Derek Logan, lektor i molekylär biofysik, använder röntgen och neutroner för att studera strukturen och väntar därför ivrigt på ESS. Mikael Akke vid LTH undersöker flexibiliteten hos dem, hur de ändras och rör sig. Dynamiken avgör i många fall hur bra den binder, ger ett fantastiskt verktyg om man förstår det.

Ulf Nilsson undersöker framför allt kemin och hur man kan göra nya syntetiska molekyler som binder till galektinerna. Ulfs grupp här omfattar åtta forskare och ett antal exjobbare som enligt honom ”gör fantastiska insatser”.

– Inflammationssituationen påminner i vissa fall mycket om den vid cancer. Ibland kan immunreaktionen t o m gynna cancern. Då kan det vara värdefullt att kunna påverka immunförsvaret. Tillsammans med forskare på Biologihuset och BMC samt i Bryssel och London har vi väldigt spännande resultat om detta. Resultaten – både på celler och möss – är positiva men stannar på det grundvetenskapliga planet. Den främsta anledningen är den enorma konkurrens som råder mellan tusentals biotech-företag på cancerområdet. Marknadsföringskostnaderna blir då lätt oöverstigliga, har jag fått lära mig.

– Men dyker det upp något jättespännande kan vi göra ett försök, t ex kopplat till diagnos där vi kan bidra till behandling av någon specifik tumör.

Ulf driver också ett projekt med spännande upptäckter om malaria och enzymer. Dock även det svårt att få kommersiell lönsamhet i. Annan forskning är riktad mot NRC, Neuronanocentret, och kemin kring elektroder i hjärnan.

När Ulf inte arbetar ägnar han sin tid åt barnen, idrott, friluftsliv och villan i Håstad. Som andra professorer arbetar han extremt sällan i labbet, vilket han först hade svårt att vänja sig vid.

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

FAKTA | GALEKTINER

Galektiner är äggviteämnen som finns på ytan av celler där de binder till komplexa kolhydrater. De signalerar till andra proteiner när cellen blir angripen och fungerar på det sättet som en dirigent i immunförsvaret. Forskarna har hittat 14 olika varianter med olika funktioner. De verkar därmed en nivå högre upp än hämmare och ämnen som används i cancerterapi. Några påverkar T-celler och makrofager, som är viktiga i läkning och fibros. För mycket makrofager ger för mycket ärrbildning, ett problem vid hjärtinfarkt och lungfibros.

Forskningen sker med många avancerade metoder som röntgen- och neutronkristallografi, kärnmagnetisk resonans, biokemisk analys, termokemi, beräkningskemi och matematisk analys – för att bara nämna några. Läs mer om forskningen och företaget Galecto Biotech AB på www.chem.lu.se/People/galectins_in_Lund/

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06