Fakultetsambassadorerna

"Högre studier inte så läskigt"

MED TRÄFFAR I skolklasser försöker Fakultetsambassadörerna (FA) intressera skolungdom från studieovana miljöer för akademiska studier. De söker man sig då särskilt till skolor där få söker till högre studier.

Gustav Ramberg
och Moa Giselsson sitter i styrelsen för Fakultetsambassadörerna där de representerar LTH. Gustav läser Industriell ekonomi på andra året och Moa Lantmäteri på det tredje året.

På LTH är endast sex studenter engagerade i denna förening, som ursprungligen startades av juridikstudenter. Gustav och Moa hoppas kunna locka många fler:

– Förutom att man jobbar för en god sak får man mycket tillbaka för en ganska begränsad arbetsinsats, säger de. Man får något att skriva på cv:et, lär sig prata i grupp och får resa runt i hela Skåne, förklarar Gustav.

Varje medlem försöker träffa en klass tre gånger per termin. När de träffar klassen (oftast på lektionstid) ber de eleverna att gissa vem man är, vad man läser, vad man har för bakgrund etc. ”De brukar gå igång ordentligt”, säger Moa. Sedan ordnar man debatt i mindre grupper om för- och nackdelar med att läsa vidare ”och då försöker vi förminska känslan av det strama och läskiga med högre studier”, fortsätter hon. Det går mycket ut på att berätta om sig själv och ens vardag som student, om plugg, boende, nationer och nöjen.

Som LTH-studenter reser de särskilt till naturklasser och ska därför starta ett samarbete med Läkarstudenterna.

29 april höll FA en eventdag i Stadshallen för 270 inbjudna gymnasieelever. Där lockade de med artister och seminarier, bland andra var Micke Gunnarsson och Martin Mattson där och berättade om studentlivet. Det presenterades spex och så spelade Lazee och Jamal DJ som särskilda dragplåster.

TEXT: MATS NYGREN

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06