De lyssnar pa hjartat

De lyssnar in hjärtats svaga signaler

ETT GÄNG ”ELEKTRIKER” vid LTH har specialiserat sig på de svaga strömmarna inne i vår kropp och hjälper läkarna att utveckla analysmetoder för att undersöka hjärtats arbete.

– Vi arbetar med signalbehandling och försöker förstå hjärtat bättre, vi kartlägger det som inte syns för blotta ögat. Vi extraherar information med mätmetoder och matematik. Man kan se det som att vi jobbar med ett slags mikroskop för att hitta kliniskt intressanta egenskaper bland signalerna, säger professor Leif Sörnmo, som leder gruppen i Medicinsk signalbehandling.

Elektroder och EKG (elektrokardiogram) är bara ett sätt av flera att mäta hjärtats aktiviteter idag. Det finns metoder vi själva kan använda hemma, t ex en Iphone-app som mäter pulsen genom ljuset i din tumme, specialutformade mätstavar och en svenskutvecklad tumplatta för EKG. Förmaksflimmer – den vanligaste hjärtarytmin speciellt hos män – kan också mätas i Iphoneappen och inom kort analyseras automatiskt i en molntjänst.

Ny teknik ger forskarna enorma datamängder att arbeta med, vilket gör det enklare att utvärdera nya metoder. Docent Martin Stridh som arbetar med detta har över 80.000 patienter i sina data från tum-EKG.

Gruppen omfattar tiotalet forskare inom EIT, Institutionen för elektro- och informationsteknik. De är alltså intresserade av att utveckla nya metoder. För detta samarbetar de tätt med läkare i Lund och inom ett stort internationellt nätverk. Kardiologen Pyiotr Platonov är den viktigaste samarbetsparten vid SUS just nu. Kliniska fysiologer samarbetar man också med.

– Vi hoppas kunna hjälpa kardiologerna med patienter som har förmaksflimmer, bland annat med att avgöra vilken behandling som är bäst för den enskilde. Ibland hjälper det att bränna bort hjärtceller med en införd kateter, men inte alltid. Vi Jobbar med metoder för att underlätta beslutet. Våra resultat har publicerats, men stegen till att få ut det i kliniken är långa, säger Leif Sörnmo.

– Ett område som intresserar oss är att undersöka njurpatienter under dialys. Hjärtat påfestas av dialysen men att mäta EKG under dialysen blir komplicerat för alla parter. Direkt från dialysmaskinen kan vi utvinna betydande information om hjärtat: frekvens, förmaksflimmer, rytmrubbningar. Här samarbetar vi tätt med Gambro, bl a via Mattias Holmer som är industridoktorand finansierad av Vetenskapsrådet.

Mikropotentialer i EKG kan man få fram med signalbehandling trots att det handlar om så små strömmar att de inte ”syns med blotta ögat”, som Leif säger. Hjärtat är långtifrån det enda organet i kroppen som avger elektriska signaler.

Forskarna lägger stor möda vid att separera bort signaler från exempelvis andra muskler i kroppen. Detta sker i samarbete med läkare vid främst hjärtkliniken i Lund men också i många
internationella samarbeten.

Forskningen började redan på 70-talet med Leifs företrädare Per-Ola Börjesson och kliniske fysiologen Olle Pahl som idésprutor.

Det finns gott om olösta frågeställningar i det bioelektriska fältet. Arytmier av andra slag kan behandlas med pacemaker eller defibrillatorer.

TEXT: MATS NYGREN

FAKTA | NYASTE UTBILDNINGEN

För några år sedan var Leif Sörnmo med och tog initiativet till ett nytt utbildningsprogram, Medicin och teknik, vars första studenter nu håller på att avsluta sitt andra år.

– Studenterna är duktiga och engagerade i sin utbildning som de redan lyckats förbättra på flera sätt. Det är studenter som med sitt yrkesval ”vill göra en skillnad”. Precis som vi trodde har programmet lockat många kvinnor, cirka 60 procent.

– Men allt är inte high-tech. De finns även ett engagemang för teknik i resurssvaga länder. Studentföreningen Engineering World Health (EWH) har nyligen etablerat sig på LTH.

Själv tog Leif nyligen via sin son, som är hjälparbetare – kontakt i Kirgizistan med kardiologer som var pigga på ett samarbete. Inom ramen för EWH kommer LTH-studenter tillsammans med Leif att hjälpa dem både med enkel utrustning och med kardiologiska analyser. Han vill också använda en innovation från Oxford där en ”osmart” mobiltelefon ihop med en äggkopp spelar in hjärtljud!

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06