lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aska ger gas

Aska från sopor kan bli vätgas

Forskare vid LTH har kommit på att aska från sopförbränning kan användas för att tillverka vätgas.

I Sverige – och inte minst i Skåne – eldar vi upp en stor del av våra sopor och detta ger upphov till en miljon ton miljöfarlig aska varje år. I Sverige eldar vi dock i värmeverk och tar vara på energin och de värsta rökföreningarna. I till exempel Spanien ser man fortfarande hur soporna edas upp i det fria utanför städerna.

Det är doktoranden Aamir Iljas i Teknisk vattenresurslära som utvecklat tekniken. Den låter ganska enkel, askan fuktas i en syrefri miljö och då frigörs vätgas som tas om hand i rör och sparas i tankar. Metoden innebör en minskad risk för att knallgasexplosioner på deponierna. Men framför allt är det stora energimängder som kan vinnas: 10 miljarder liter vätgas eller 56 GWh (gigawattimmar) är potentialen i Sverige. Det motsvarar 11.000 villors elbehov.

Vätgas har ett högt värde och bedöms av många en energikälla med växande betydelse, exempelvis som fordonsbränsle.

– Man kan använda sop-resterna som en resurs istället för att låta vätgasen spridas för vinden såsom idag. Våra deponier ruvar på ett guldägg, säger Aamir Ilyas. Och detta kan användas i stora delar av Europa, där avfallsförbränning är vanligt.

Utomlands används ibland mognad bottenaska som konstruktionsmaterial i vägar och byggnader. Detta förkommer för närvarande inte i Sverige, eftersom den innehåller hälsovådliga ämnen som inte klarar Naturvårdsverkets stränga miljökrav. Oftast används den som marktäckare på deponier.

TEXT OCH FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE