Studenter sticker ut

Carl-Magnus Eriksson vann utmärkelsen årets Exjobb på 20.000 kronor när Svensk Fjärrvärme delade ut stipendier i december. Han hade gjort en fallstudie från västra Skåne och påvisat den regionala fjärrvärmens fördelar i ett arbete i miljö- och energisystem vid LTH. Andreas Eriksson från Uppsala fick samma utmärkelse.

Gustaf Lilja och Malin Karlsson från Avdelningen för teknisk logistik har tilldelats Logistikföreningen PLANs pris för 2011 års examensarbete inom logistik. De gjorde ett arbete på Technology Management, Can Scania be stronger than steel? Prissumman är 10.000 kronor. Studenter från denna LTH-avdelning har tidigare vunnit denna tävling åren 2003, 2007 och 2008.

Jan Lampei, nyligen utbildad till industridesigner vid LTH, vann i februari första pris (50.000 kronor) i Green Furniture Award. Han har byggt en lampa, ”Jarlamp”, av begagnade burkar och lock och naturliga material i form av oljad ek. Lampan har fått en unik form och en liten förpackning. Juryn talade bland annat om en ikonisk och lekfull skapelse ” full av uttryck”. Jan är född i Tyskland men flyttade till Sverige 2005 för att studera till industridesigner. Bidragen från de
tre vinnarna och två med hedersomnämnanden visades på Möbelmässan i Stockholm 7–11 februari. Där deltog även ett 30-tal designstudenter från LTH med en monter full med mestadels möbler. (BILDER)

Emilie Dafgård, arkitektstudent, vann i början på året andra pris i Malmö stads arkitekttävling UngBo 12 med ett ombyggnadsförslag i Rosengård. Hennes lägenhetsmodul kan placeras ovanpå miljonprogrammets platta hustak. I den sjätte deltävlingen fick Delia Moldoveaunu, som läst en
arkitekturmaster på LTH, pris för en liknande idé som gällde taket till Bellevues bibliotek. Samtidigt fick Rebaz Assaad, blivande civilingenjör vid LTH, pris för sin idé om kullformade och energisnåla hus i Hyllie.

Leonard Berge, lantmäteriteknolog vid LTH, tog initiativet till en julkalender i Radio AF, ”Vilse i Borgen”. Enligt egen utsago var det mer kalender och radioteater, svett och punsch än juligheter i programmet, som dock fyllde den studentikosa kvoten.

Jakob Fahlstedt från LTH fick i januari – tillsammans med Jens West från KTH – pris för bästa studentuppsats om kollektivtrafik. Priset delas ut vid Transportforum i Linköping och består av 20.000 kronor till vardera. Bakom priset står Kollektivtrafikkommittén vid Lunds universitet, branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund. Övriga sponsorer är Nobina Sverige, Keolis Sverige och Nettobuss Sverige. Fahlstedt har i sin  mastersuppsats ”Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög” kommit fram till att högprioriterad busstrafik är den bästa trafiklösningen till den nya stadsdelen. ”Tänk spårväg – kör buss”, säger han.

Ellen Johansson och Ann Sterner, studenter i technology management, samt Johan Teleman, teknisk fysik, har belönats med pris för bästa exjobb 2011 genom Bo Rydin Foundation vid SCA. Kvinnorna får 30.000 kronor för sitt examensarbete, som heter ”Chain of Costody on Timber Production in the Construction Industry”. Johans heter “Simulation Selected Reaction Monitoring Data Analysis: a Tool for Reproducible Label-free Quantification”.

Några teknologer vid LTH med Daniel Stenbäck, Sven Paulin och några andra LTH-teknologer har startat projektförmedlingen Yoodo.se. Tanken är att para ihop uppdragsgivare och utförare inom it-projekt, även de som saknar F-skattesedel. Företag kan annonsera på yoodo.se efter kompetens till olika projekt.

Lukas Malm och Beatrice Eckord, arkitektstudenter vid LTH, fick hedersomnämnande för sitt förslag i en arkitekttävling anordnad av Entreprenadföretagen, Stålbyggnadsinstitutet (SBI), Svensk teknik och Designföretagen. Två Chalmersstudenter vann och får se sitt förslag till besökscafé vid Nordbygg 2012 förverkligas.

Lovisa Hoff och Linda Widmark, (bilden) båda brandingenjörsstudenter vid LTH, fick 15.000 kronor vardera i stipendium av Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Stipendiet till ökad jämställdhet är instiftat till minne av professor Ove Pettersson och delades ut redan i november i samband med brand-ingenjörsprogrammets 25-årsjubileum.

Caroline Steinwig med ett masterarbete om återvinning från matavfall var en av tre studenter som fått stipendier från SYSAV på vardera 20.000 kronor. Ingrid Freese belönades för ett examensarbete i byggvetenskap om byggavfallshantering liksom Linn Malmquist, som studerat biogas vid Avdelningen för VA-teknik.

Anna Rolander och Maria Österholm konstruerade i sitt examensarbete ett bärbart nack- och rygg-stöd för whiplashskadade. Marianne Torefeldt hade på sin egen kropp upplevde
behovet av ett sådant stöd och hon fick stöd av Almi Företagspartner och Danderyds sjukhus och DH Rehab, som idag tillverkar stödet som Marianne säljer.

Gunnar Olsson, teknolog vid LTH, fick strax före jul 10.000 kronor i stipendium av Sveriges Ingenjörer för sitt examensarbete om urban dagvattenhantering i Kina.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06