Nytt om namn

Marilyn Rainer samt Malin Sjöö, Anna Timgren och Petr Dejmek (bilden) – alla livsmedelstekniker vid LTH – vann i maj andra pris, 50.000 kronor, i Venture Cup Syd. Tillsammans med ”serieentreprenören” Fredrik Malmborg, gift med Marilyn, har de startat företaget Speximo för att utvinna en ny hudkräm baserad på växten quinoa och helt utan kemiska tillsatser. På bilden saknas Malin Sjöö.

Anne L’Huiller, professor i atomfysik vid LTH, har invalts i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, som nu har 885 svenska ledamöter.

Gunnar Thelin, f d LTH-forskare, har grundlagt företaget EkoBlans som utvinner hälso- och miljösäkra näringsämnen ur rötslam.

Fredrik Tiberg, född 1963, är ny ledamot i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han är civilingenjör från Lunds tekniska högskola och doktorerade i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Efter ett par år som forskarassistent i Lund blev han 1996 sektionschef på Ytkemiska Institutet. Sedan tio år är han vd på Camurus AB.

Thomas Laurell, professor i eIektrisk mätteknik, har fått 2,1 miljon kronor från de delvis Japan-finansierade forskningsbidragen Multidisciplinary BIO 2010. Han ska skapa en ”mikrofluidisk plattform för cancerdiagnos”.

Sven Ternhov påpekade i en avhandling att anställdas egna synpunkter och erfarenheter beaktas för dåligt i de flesta företags säkerhetsarbete. Systemfel ligger bakom flertalet individuella misstag i jobbet och de anställda är bäst på att förbättra systemen.

Anna Ledin, VA-teknik vid LTH, har fått forskningsbidrag av Svenskt Vattens utvecklingsprojekt för att studera miljögifter i rötat avloppsslam på åkrar. Jes la Cour Jensen, samma avdelning, fick stöd för studier av utökad biologisk rening.

Magnus Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid LTH, har efterträtt sin kollega Rolf Larsson som redaktör för tidningen Vatten, vilken drivs av en förening med samma våta namn.

Mehrzad Kaiadi har som doktorand i förbränningsmotorer optimerat dieselmotorer som används för gasdrift så att de drar runt tio procent mindre bränsle. Efter disputationen för ett år sedan är Kaiadi anställd på Senfusion AB där han ska fortsätta att diagnosticera förbränning i motorer.

Liza Rosén, livsmedelsforskare vid LTH, har funnit att vit pasta och flera andra kolhydratrika rätter är nyttigare än sitt rykte. Hon föreslår begreppet glykemiskt profil, GP, som ett bättre mått än glykemiskt index, GI, för det beskriver pastans långa och låga blodsockersvar.

Per Eriksson, LU:s rektor och professor i signalbehandling från LTH, fick serafimermedaljen av tionde storleken av kungen, samtidigt som professor emeritus i atomfysik, Sune Svanberg, fick motsvarande medalj av åttonde storleken.

John B Anderson, professor I digital kommunication vid Institutionen för elektro- och informations-teknik på LTH, har utsetts till chefredaktör för IEEE Press för perioden 2012–2013. Detta meddelades i december av Kenneth Moore, direktör för Book and Information Services vid Institute of Electrical and Electronic Engineers I Piscataway, New Jersey. John Anderson ska också tjänstgöra vid ”IEEE Publication Board”, som kontrollerar affärer för en halv miljard dollar. IEEE Press, grundat 1974, publicerar I samarbete med Wiley runt 40 teknikböcker varje år på områden som IEEE:s medlemmar är intresserade av. John Anderson kommer att leda affärssidan av verksamheten inför ett redaktionsråd med 13 medlemmar som bestämmer vilka böcker som ska publiceras.

Bernt Nilsson, professor kemiteknik, fick i mars studenternas pris för utmärkta lärarinsatser och rekryteringssamordnare

Eva Nilsson, tidigare rekryteringsinformatör vid LTH, fick Peter Honeths pris för utmärkta administrativa insatser. ”Hon har på ett skickligt, långsiktigt, oegennyttigt och inkluderande sätt förmedlat en positiv bild av Lunds universitet till det omgivande samhället”, heter det bland annat
i motiveringen.

Olle Lundh, Atomfysik, Forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award ger hemvändande postdoktorer möjlighet till självständig och nyskapande forskning. Stiftelsen för Strategisk Forskning har delat ut bidragen i den fjärde upplagan av programmet. 14 unga forskare får 3 miljoner var till forskningsprojekt. Av detta utgörs 50.000 av ett personligt stipendium. Lundhs forskningsprojekt heter ”Utveckling och tillämpningar av laserbaserade acceleratorer” .

Martin Hedström, forskare i bioteknik, har skapat en superkänslig mätare grundad på antikroppar och startat företaget Capsenze tillsammans med Bo Mattiasson och Joakim Larsson.

Lars Samuelson
, professor i fasta tillståndets fysik och direktör för Nanometer Structure Consortium vid Lunds universitet var en av forskarna som följde med kungen på ”Royal Technology Mission” till Prag i mitten av maj.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06