Nya pengar till energiforskning

Det forskas vid LTH för nära en miljard kronor om året, merparten av detta finansieras av anslag vunna i konkurrens, från en rad olika finansiärer. Många av dessa forskningsprojekt har energi-aspekter och energitillämpningar.

Här har vi velat sätta fokus på några större och ofta långvariga projekt för att undersöka hur långt de kommit och vart de är på väg. Nedan kan du se ett axplock av energirelaterade projekt vid LTH som fått nya forskningsmedel beviljade under den gångna vintern. Vi gör inga anspråk på att vara heltäckande:

ENERGIMYNDIGHETEN gav i januari stöd på 8,4 miljoner kronor för utveckling av framtida etanol-produktion Pengarna gick till ett projektsamarbete mellan Taurus Energy AB, Lunds universitet, Chalmers Tekniska högskola och SEKAB E-technology. Projektet syftar till att vidareutveckla processtekniken för storskalig etanolproduktion från skogs- och jordbruksrester och beräknas pågå i tre år. Projektet kan innebära stora fördelar för en framtida kommersialisering av etanolproduktion, som är gynnsamt för miljön och förbättrar tillgången på bränsle. Taurus Energy AB bidrar till projektet med 2,1 Mkr.

ENERGIMYNDIGHETEN hade också något tidigare beviljat 43 miljoner till LTH-forskning i det fyraåriga programmet ”Etanolprocesser” enligt följande:
• Processutveckling av etanolproduktion från lignocellulosahaltiga material i PDU-skala, 11,8 miljoner till projektledaren Guido Zacchi, Kemiteknik.
• Industriella pentosjäsande jäststammar, 10,35 miljoner till projektledaren Marie Gorwa-Grauslund, Teknisk mikrobiologi.
• Processintensifiering av SSF-konceptet för lignocellulosaomvandling, 8,7 miljoner till projekt-ledaren Gunnar Lidén, Kemiteknik
• Utveckling av processteknik för produktion av etanol från barrved, 3.5 miljoner, projektledare: Guido Zacchi, Kemiteknik
• Processutveckling av integrerad cellulosa- och stärkelse/socker-baserad etanolproduktion, 3.2 miljoner, projektledare: Guido Zacchi, Kemiteknik Processutveckling för samtidig jäsning av pentoser och hexoser, 2.4 miljoner, projektledare: Guido Zacchi, Kemiteknik
• Konkurrenskraftiga och innovativa bioraffinaderier i Sverige - från teknisk potential till praktisk realiserbarhet (KIBIOS): Beviljat anslag: 3.4 miljoner. Projektledare: Pål Börjesson, Miljö och energisystem. (Detta projekt finansieras till hälften av programmet Etanolprocesser och till hälften av Bränsleprogrammet).

SSF, STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING anslog 16 miljoner till fyra svenska forskare för att få fram nya energirelaterade material. Professor Lars Samuelson, FTF vid LTH, tänker göra nya lysdioder för pengarna.

ENERGIMYNDIGHETEN satsade också 17,9 miljoner kronor i projektet Eldrivet. Syftet är att stärka den svenska industrins kompetens inom elektrisk framdrivning. Deltar gör AB Volvo, Volvo Personvagnar, Scania, Semcon, Kollmorgen, Kongsberg Automotive, BEVI, BAE Systems Hägglunds, Innovatum och LTH. Projektet ingår i ett samarbete mellan svenska staten och bilindustrin kallat FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

E.ON och Lunds universitet har ingått ett forskningssamarbete för utveckling av energilösningar med lägsta möjliga klimatpåverkan. Samarbetsavtalet löper över fem år under perioden 2012–2017, där E.ON står för finansieringen med minst 5 Mkr årligen. Avtalet omfattar framför allt två områden. Dels forskning kring energisystem med lägsta möjliga koldioxidutsläpp, dels forskning kring nya produkter och integrerade affärsmodeller för en mer hållbar energianvändning.

VETENSKAPSRÅDETS ANSLAG räknades upp redan i förra numret men vi missade följande nanoforskare vid fasta tillståndets fysik: Jonas Tegenfeldt, 2,6 miljoner, Lars Samuelson, 2,4, Magnus Borgström, 2.9 (via Energimyndigheten).
Nya pengar till energiforskning

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06