Nya böcker

GODA RÅD TILL BESTÄLLARE
Beställarens nycklar till framgång är en ny bok från Svensk Byggtjänst, skriven av Bengt Hansson, professor emeritus i byggnadsekonomi vid LTH. Han ger i den elva nycklar till bättre beställningar inom bygg- och fastighetsförvaltningssektorn och kryddar med historier om hur galet det kunnat
bli ibland när beställare är inkompetenta eller oengagerade. Boken är skriven tillsammans med tekn lic Sofia Pemsel, som på LTH studerar brukarhantering och erfarenhetsåterföring.

TEGELFASADER
Tegelfasader är ett dominerande inslag i en stad som Lund. Härifrån är också exemplen många i den nya boken ”Modernismens tegelfasader”. Tegel är hållbart men vid arbete med byggnadsvård visar det sig dels att hus från perioden 1950–1975 ofta byggts med armering och förankringar som nu rostar och spränger sönder teglet, dels att samma tegel ofta är helt omöjligt att få tag på igen. Fler-talet svenska tegelbruk är längesedan nedlagda.

Två av författarna har stark anknytning till LTH: arkitekturläraren Tomas Tägil och byggnads-teknikern Tomas Gustavsson. Övriga heter Kristina Bergkvist och Björn Magnusson Staaf.

Ett avsnitt handlar om reparationer. Boken ska kunna användas av antikvarier och myndigheter vid en kulturhistorisk värdering av periodens bebyggelse.

Boken har ett samband med utställningen ByggnadsKulturem som öppnar på Kulturen i Lund den 10 juni och som ska ge levande exempel på byggnadskultur och byggnadsvård i samverkan med publiken. Boken har getts ut av Arkus och Riksantikvarieämbetet, ISBN: 978-91-978957-3-6

HELLMUTH HERTZ
”Med fysiken i blodet. En bok om Hellmuth Hertz” är skriven av Håkan Westling och LTH-professorn Lennart Grahm. Den är utgiven av Bild och media med stöd av Kungliga fysiografiska
sällskapet.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06