Nanoutbildning i backspegeln

Att Tekniska museet i Malmö hade en utställning om nanoteknik samtidigt som Chi-Manh Tran gick sitt sista år på Heleneholms-gymnasiets naturvetenskapliga linje, fick en avgörande betydelse för hans val av högskoleutbildning och kommande arbetsliv.

– Utställningen innebar att jag gjorde mitt projektarbete om nano-vetenskap och blev intresserad av ämnet. Och på den vägen är det!

När Chi-Manh 2003, direkt efter gymnasiet, började på Teknisk nano-vetenskap på LTH var utbildningen helt ny och han beskriver sig och sina kurskamrater lite som testkaniner.
Utbildningen var mycket forskar-inriktad med många laborativa moment.

– Det var bra, säger Chi-Manh. Jag gillar praktiskt arbete och dessutom gav det bra erfarenhet av att skriva labbrapporter. Men under hela utbildningstiden undrade jag över vad jag skulle kunna göra efter utbildningen förutom att vara forskare. Jag kände mig ofta kluven till vad jag skulle ha för nytta av de olika kurserna i mitt framtida yrkesliv.

Förutom ett fåtal studiebesök på några företag var kontakterna med arbetslivet alltför få, tycker Chi-Manh, som dock fått höra att arbetslivs-förankringen blivit bättre under senare år.

Men totalt sett är han nöjd med utbildningen. Den var bra upplagd uti-från ett brett perspektiv som kombinerar olika områden. Han gillar att kunna mycket om lite av varje.

– Det viktigaste under utbildningen är att lära sig tänka analytiskt och kritiskt. Kursernas innehåll är viktigt men inte avgörande; det är mer ett medel för att nå fram till tänkandet. Under ett år var Chi-Manh Tran utbytesstudent i Hong-Kong. ”Kul, spännande och lärorikt”, beskriver han. Han blev säker på engelska språket, vilket han har stor nytta av i sitt nuvarande arbete i ett inter-nationellt företag.

När Chi-Manh våren 2008 började närma sig slutet av utbildningen tittade han på det danska företaget Haldor Topsoes hemsida, efter en kontakt under ett symposium. De sökte forskningstekniker med inriktning på svepelektronmikroskopi – SEM. Han sökte och fick jobbet. En av anledningarna till det var att han under utbildningens sista tid specialiserat sig på material och valt kurser om elektronmikroskopi. Haldor Topsoe, med 2.300 medarbetare över hela världen,
har sitt huvudkontor i Lyngby utanför Köpenhamn och det är dit Chi-Manh pendlar från Malmö. Företaget tillverkar katalysatorer för industrin och han arbetar med elektronmikroskop
för att karaktärisera olika material på mikronivå inom området forskning och utveckling.

Nu har Chi-Manh Tran arbetat där under tre och ett halvt år och han har daglig nytta av stora delar av sin utbildning. Mikroskopkurserna har varit de viktigaste för honom plus allt
han lärt sig om material, kemi och fysik.

– Jag är väldigt nöjd med mitt arbete, säger han. Jag utvecklas hela tiden och kan gå på kurser som företaget erbjuder. Det finns även möjlighet att byta tjänst inom företaget och i framtiden kan ett projektledarjobb vara intressant. Chi-Manh har fortsatt att hålla kontakt med åtskilliga av
sina kurs-kamrater och flera av dem har doktorandtjänster, bland annat på LTH.

– Att företagen inte känner till den nya utbildningen och vilka färdigheter en nanoist besitter, kan bli ett problem. Det skulle inte förvåna mig om ett kemiföretag hellre väljer en kemiingenjör framför en nanoingenjör. Man måste verkligen kunna motivera varför just nano-utbildningen är bättre för det aktuella jobbet. För en rekryterare säger nano inte så mycket mer än att det är litet!
Text och foto: GÖRAN NILSSON

Vad blir nanoalumnerna

Forskning tycks locka Nanoalumnerna i väldigt hög grad. På den långt ifrån fullständiga alumnilista om runt 115 personer som programledningen har gjort förekommer det 40 stycken doktorander eller industridoktorander, många i Lund men också många i andra länder eller andra högskolor.

Påfallande många, minst tio, har funnit anställning i Danmark. Ungefär lika många arbetar i andra länder. Andra titlar som förekommer är ingenjör, projektassistent, specialist eller material­specialist, forskningsingenjör, processingenjör, analysexpert vid IKEA, utvecklingsingenjör, trainee, nanolab-staff, ”scientist”, mjukvarutvecklare. Någon är noterad som jobbsökande och någon som pappaledig. Uppgifter saknas helt för några och när det gäller arbetsuppgifter är dessa okända för ganska många.

Programledningen avser att skaffa sig en fullständigare bild av sina alumner under det här året, meddelar programledaren Elisabeth Nilsson.

Chi Mahns bästa råd

• Tänk redan vid utbildningens början på vad du mest är intresserad av. Då kan du bättre planera dina valbara kurser inför din specialisering.

 

• Om du inte har planer på att fortsätta inom den akademiska miljön så ta redan under utbildningstiden reda på vilka företag som arbetar inom det område som du vill ägna dig åt.

 

• Studera utomlands under ett år – det är lärorikt och ger viktiga kontakter som man har nytta av i arbetslivet. Ett större nätverk kan till och med göra nano stort!

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06