LTH sprudlar av energi

LTH är fyllt av en osedvanligt stor mängd av energiska människor som dessutom arbetar med energifrågor av olika slag. Energi genomsyrar verkligen vår verksamhet.

För några år sedan bestämde sig ett universitet i södra Europa för att genomföra en omorganisation och samla all energiforskning i en enda stor ”energiinstitution”. Om vi gjorde samma sak med LTH skulle i princip delar av samtliga institutioner kunna delta i denna ”jätte-energiinstitution”. Nu tror vi emellertid mer på gränsöverskridande verksamhet mellan olika discipliner. När starka vetenskapsområden möts kan ljuv musik uppstå i gränslandet mellan dessa. Det är LTH:s framgångsrecept.

Det är svårt att diskutera energifrågor fristående från miljö- och klimatfrågor. Många av våra energiprojekt griper därför in i många olika områden. Då har vi en fördel av att ha en stor bredd på våra aktiviteter. Vi brukar ibland uttrycka det som ”It is a challenge to make full use of the comprehensive faculty within the comprehensive university”.

Det finns många exempel. Inom LU Biofuels sker tvärvetenskaplig forskning inom biologisk omvandling för framställning av bränslen och kemikalier från förnybara råvaror. Förutsättningen för detta är bl a vår världsledande bioetanolforskning (”2nd generation bioethanol”), avancerad biogasforskning och miljösystemstudier, där även politiska och marknadsmässiga faktorer, som styr introduktion av bränslen i industri och samhälle, studeras.

I flera projekt arbetar vi tillsammans med andra högskolor och universitet: Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Svenskt hybridteknikcentrum, Kompetenscentrum för förbränningsprocesser, Förbränningsteknik och många fler. Vi arbetar också med många olika företag, t.ex. E.ON och Lunds energi. Nyligen har Bruel&Kjaer donerat utrustning till ett vibrations- och akustiklaboratorium med speciell inriktning mot tillämpningar inom vind-krafttekniken. Solenergi, solceller och energieffektivt byggande ingår som viktiga delar i vårt bidrag till det hållbara samhället. Ett nytt Masterprogram för energieffektivt byggande startar i på Campus Helsingborg till hösten.

Det sprudlar alltså av energi och idéer från den lilla skalan inom nanovetenskap till den stora skalan med pilotstudier av förnybara bränslen.

ANDERS AXELSSON, REKTOR

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06