Havsresa kring Falsterbo

Lunds universitets återkommande satsning Havsresan samlar organisationer, myndigheter
och personer som på olika sätt jobbar med havet. Evenemanget sker i år i två omgångar;
vid en fältvecka i början av juni och en mer publik turistvecka i mitten juli. I år äger de
flesta evenemang rum på Falsterbohalvön.

1900-talets världskrig blir ett tema. Ute till havs finns vrak med historiskt intresse men också minor och ammunition som behöver oskaddliggöras. Under förra Havsresan hittade man ett störtat brittiskt bombplan, av typen Halifax, från andra världskriget.

– Med hjälp av Försvarsmakten hoppas vi kunna få mer information om detta vrak, berättar Kjell Andersson som jämte kollegan Peter Jonsson vid teknisk geolog på LTH varit drivande i arrangemanget sedan starten 1990.

Medarrangörer i år är Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Marinen och Malmö stad. För det praktiska genomförandet står värdorganisationen SKHC, Skånes Kust- och Havscenter, en ideell förening som engagerar sig i frågor som rör Skånes maritima kulturhistoria, arkeologi, biologi, geologi och sociologi.
Att Falsterbokanalen ”fyller” 70 år är en av anledningarna till Falsterbonäset blir årets geografiska hemvist.

 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06