Energi en fråga om överlevnad

Energifrågan är kritisk för mänskligheten. Viktigare kan en fråga alltså inte bli.

Vår olyckliga förmåga att söka efter framgång utan alltför mycket eftertanke har gång efter annan lett till katastrofer, orsakade av nya teknologier vars oförutsedda biverkningar vi i bästa fall lyckas undvika innan de helt tar kål på oss.

En av dessa kritiska frågor är om vi ska ”råka” störa vår planets energibalans så till den grad att vi obotligt skadar den natur vi själva är en del av. Jag syftar då på den så kallade Växthuseffekten, orsakad av att kol - som lagrats i jorden i form av olja, stenkol, naturgas eller torv under årmiljoner - hämtas upp och förbränns under några hundra år varpå kolet hamnar i luften och i haven.

Nu visar det sig att många växter och djur kommit i otakt med ändrade årstidsväxlingar. Torka hotar hela kontinenter när glaciärer smälter, ja ni har hört om riskerna. Detta är bara en aspekt på den försurning och förgiftning som all denna förbränning av fossila ämnen vållar. Om vi ska undvika att äventyra vår egen framtid och undvika att för alltid göra slut på en naturresurs, så måste det skapas alternativ. Nu är det så lyckligt att sådana alternativ finns – med hjälp av modern teknologi.

Nära till hands ligger att av biomassa skapa bränslen och gas, som kan driva även morgondagens fordon. Vind och solkraft kan allt mer fylla våra elnät med icke nedsmutsande kraft.

Som ni kan läsa i detta nummer pågår på LTH många sorters forskning som syftar till att skapa en mer hållbar energiproduktion. Vi berättar om en del exempel men det finns åtskilliga fler. Må de bli framgångsrika och må vi tänka lite mera före!

MATS NYGREN, REDAKTÖR 

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06