Bra vibrationer för nytt labb

En ny, hyperkänslig utrustning för att mäta ljud och vibrationer finns numera på plats
vid LTH. Det är den danske tillverkaren Brüel & Kjær som lånar ut sina produkter med
förhoppningen att de ska komma till användning i nya, tvärvetenskapliga, och gärna
industrinära, forskningsprojekt.

För att puffa för faciliteterna, bjöd LTH och Brüel & Kjær in forskare och företag till invigning den 20 april. Knappt hundra personer kom till akustikhallen i V-huset, där utrustningen är placerad. Bland annat kunde man se en direktsänd decibelmätning av ett vindkraftverk i Tomelilla.

– Titta här, ljudnivån når inte över 25–30 db(A), säger Brüel & Kjær försäljningschef Eilif Bitsch Jensen och pekar på en datorskärm. När ljudet från ett vindkraftverk når inomhus
får det i Danmark inte låta mer än 20 dB(A). Som en jämförelse brukar vanligt prat ligga på 60 dBA.

Utöver vindkraftverk används idag utrustningen även för att kontrollera bullernivåer på flygplatser och trafikerade vägar. Genom att samarbeta med ett universitet – ett liknande upplägg finns redan med ett universitet i Kanada – hoppas företaget på sikt bana väg för fler affärs-möjligheter.
Vad forskarna själva kommer använda den till är ännu inte klart.

– Nej, det måste växa fram underifrån. Initialt handlar det mesta om vindkraft men det kan egentligen användas till vad som helst. Förhoppningsvis blir invigningen en startsignal för
nya sam-arbeten och projekt, säger Göran Sandberg. Han är professor i Byggnadsmekanik och universitetets samordnare för projektet. Själv har han och kollegorna redan några idéer på hur apparaterna kan användas:

– Man måste kunna läsa av och tolka de ljud och vibrationer som vindkraftverk och andra anläggningar avger. Både ur ett mer förutsättningslöst, grundforskningsperspektiv, men
också för att man då kan upptäcka och laga skador i tid.  Kanske beror vibrationer på en komponent som håller på att gå sönder. Dessutom kan man då bygga rätt till nästa gång.

Anledning till att Brüel & Kjær valde just LTH och inte något annat universitet är att man anser att här finns bred kompetens inom energiområdet, från vindenergi till olika slags energi-effektiviseringsprocesser.

KRISTINA LINDGÄRDE

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06