Alumner i världen

Mats Ekstrandh är ny vd på samarbetsorganisationen
Mobile Heights i Lund. Han är grundutbildad på LTH och
har i 20 år arbetat i mobilbranschen,
senast på Sony i Kalifornien. Han ser
en fördel för Skåne gentemot Silicon
Valley, nämligen att ingenjörerna tagit
slut där.

Linus Wiebe (bild) är ny innovationsdirektör
vid Lunds universitet från 1 februari.
Han efterträdde Ashkan Pouya
redan som tillförordnad när denne
hoppade av våren 2011 och blev i slutet
av januari permanent innehavare av
tjänsten i konkurrens med många högt
kvalificerade sökande. Linus Wiebe har
läst teknisk fysik på LTH.

Henrik Peitz, 39, är ny logistikdirektör i
Dahl inom koncernen Saint-Gobain Sverige.
Han är civil-ingenjör från LTH med
produktion och logistik som specialitet
och har arbetat som managementkonsult.

Peter Fogelberg, arkitekt med egen
firma i Ronneby, studerade på LTH på
70-talet. Han porträtterades i december
i Sydöstran och berättade om sina
många projekt i Blekinge, inte minst i
Soft Center. Han har så att säga ärvt
yrket av sin far.

Agneta Hammer är arkitekt, utbildad
vid LTH, och ny stadsbyggnadsdirektör
i Göteborg. Dit kom hon från motsvarande
uppdrag i Helsingborg, som
dock slutade i en konflikt med politiker
i ”hennes” nämnd.

Mats Ökvist
, arkitekt utbildad på LTH
1970, har fyllt 65 år, fortfarande aktiv
som planarkitekt i Söderhamn och i det
egna företaget Arc Art. I tidningen Ljusnan
berättade han om sitt stora intresse
för antikviteter, idrott och vin.

Tomas Nyström
är (relativt) ny stadsarkitekt
i Vadstena. Han läste Arkitektur
vid LTH på 70-talet. På fritiden är han
körsångare.

Filip Adielsson, 26 och civilingenjör
från LTH, har fått uppdraget som projektledare
för SMGC, Sustainble and
Maintenance Global Center. Bakom
SMGC står en rad stora företag och
sjukhus som vill främja utvecklingen av
bra underhåll och som håller sin första
stämma i maj.

Helena Wiedling Fernandes har läst
M och I på LTH och är numera projektledare
på IT Öresund. Där hjälper hon
skånska företag med marknadskontakter.

Maria Ågren, generaldirektör för
Naturvårdsverket, sedan några år tillbaka
är civilingenjör (V) från LTH med
inriktning mot samhällsbyggnad och
miljöteknik.

Mårten Olsson, lantmätare, har blivit
chef för mark- och exploateringsfrågor
i Landskrona kommun och är nu även
vd för Landskrona stugby och camping.
Hans avsikt är att detta ska utvecklas till
ett turistnav.

Anders Knutsson, 46 år och civilingenjör
(M) från LTH, är från 1 mars 2012
Executive Vice President Operations för
Systemintegration och inkapslingar på
Partnertech. Han har yrkeserfarenhet
från Ericsson, Accenture, Flextronics
och Flir Systems och Gas Control Equipment
(GCE) Group i Malmö.

Richard Sandberg, 48, från Lund,
väckte uppmärksamhet när han som
miljöchef på Ystad-Österlenregionens
miljöförbund vägrade kompromissa om
vattenkvaliteten och sa upp sig. Raskt
blev han anställd av Vellinge kommun.
Sandberg är civilingenjör (V) från LTH
och har varit konsult inom miljö, infrastruktur
och samhällsplanering och
miljösamordnare på Banverket. Från 1
februari är han miljöchef i Vellinge.

Björn Söder är en civilingenjör som
gått den politiska vägen, riksdagsman
för Sverigedemokraterna. Sedan han
blev kemiingenjör med livsmedelsinriktning
på LTH har han varit yrkespolitiker
för sitt parti, först i region Skåne och
som partisekreterare på riksplanet. Sedan
hösten 2010 sitter han i riksdagen.

Nicklas Arfvidsson är förvaltningschef
på fastighetsbolaget Kungsleden. Tio år
har gått sedan han blev civilingenjör (V)
vid LTH.

Dan Olofsson, snart 62 år, styrelseordförande
i Sigma AB och välkänd IT-kung
i Malmö, startade sin karriär som
civilingenjör V (!) på LTH. Han har också
startat välgörenhetsorganisationen Star
for Life i Sydafrika och Namibia.

Daniel Torstensson i Eskilstuna fyllde
40 år i fjor. Han blev civilingenjör vid
LTH och licentiat vid KTH innan han
blev forskningsingenjör vid FOA. Han
sysslade med säkerhetsstudier och läste
samtidigt ekonomi. Nu arbetar han vid
Energimarknadsinspektionen. Liksom i
Lund sjunger han fortfarande i kör.

Peter Eklund, 60 år, har ägnat livet
åt kollektivtrafik i Blekinge, Skåne och
Uppsala. Han lade grunden genom att
bli civilingenjör V på LTH, där han under
en period också var lärare i trafikteknik.
Gifte med en polska är han engagerad
i svensk-polska föreningen och i längdskidåkning.

Johan Gerklev är miljöchef på Skanska
sedan 1998. Kemiingenjör från
LTH, smålänning och växjöbo arbetar
han, enligt tidningen Recycling, med
målsättningen att Skanska ska bli ”det
ledande gröna byggföretaget”.

Peter Nilsson, maskiningenjör från
LTH, är chef för DHL Supply Chain i
Sverige och Norge. Förra våren blev han
vd för logistikföretagets två bolag. Han
har ett förslutet inom Tetra Pak men har
även arbetat på DHL i Klippan.

Emil Vinterhav är chef för Rymdbolagets
avdelning för rymdfarkoster och
civilingenjör utbildad vid LTH. Där driver
han bl a projektet ”Ett hus på månen”.

Charlotta Gibrand, civilingenjör (W)
och 26 år, började för ett år sedan en
tjänst som energi- och klimatrådgivare
i Osby, Hässleholm och Östra Göinge.
Innan dess var hon miljösamordnare på
E.ON Värme.

Ulf Lago är brandingenjören som arrangerade
de stora brandkonferenserna under 2011 och även ska göra det i år.
Innan dess arbetade han inom brandförsvaret
i Uppsala.

Sverker Johansson, civilingenjör (F),
och nu 50 år, är universitetslektor i
lärande och kommunikation på Jönköpings
högskola och har en mycket
mångsidig bakgrund där han bl a
forskat i partikelfysik med Christer Fugelsang,
läst lingvistik, astronomi, filosofi
och skapande svenska.

Anders Narvinger, 64 år, (bild)
civilingenjör från LTH och före detta
styrelseordförande för högskolan och
vd för ABB och numera styrelseproffs
i svenskt näringsliv blev för något år
sedan ledamot även i ÅF, Ångpanneföreningens
styrelse.

Sandra Brantebäck från Kungsbacka
är nybliven vattenvårdsdirektör hos
länsstyrelsen i Västra Götaland efter
flera miljöchefsuppdrag. Hon har sin
grundutbildning (K) vid LTH.

Nevenka Mesic Tideström, 61 år,
gjorde sin jugoslaviska civilingenjörsexamen
komplett vid LTH i början av
70-talet. Hon var då invandrare och
kvinna i byggbranschen – ”inte en siffra
rätt” som hon själv säger i en intervju
i tidningen Byggindustrin. Idag är hon
chef för MVB:s kontor i Malmö och leder
bl a bygget av Helsingborgs arena.

Annika Sundström är projektingenjör
vid VA Syd i Malmö efter Elin Hermansson
på Sydvatten. Hon har läst V-programmet
och arbetat på Vägverket och
i Kävlinge kommun tidigare.

Anna Sandgren, vd på svensk-ryska
guldprospekteringsföretaget Kopylovskoye,
är civilingenjör (M) från LTH och
har examen i Technology Management.
Hon startade nätverket Hera på LTH och
har sedan arbetat på Volvo, Unilever
och Cancale förvaltnings AB. Promenader
är ett av hennes karriär-knep.

Lars Stigsson, civilingenjör (K) 78, och
ledare av företaget Cellunova har en
lång karriär i innovationsföretag bakom
sig med början i Fluid Carbon. Bl a har
han varit med och utvecklat en talloljediesel,
berättar Svensk Papperstidning.

Fredrik Nilner är vice vd för Bosch
Rexroth AB och placerades av Veckans
Affärer på listan över 101 supertalanger
i näringslivet med följande motivering:
”Civilingenjör från LTH som efter att
ha jobbat i Frankrike och Tyskland nu
klättrat upp till vice VD-posten på Bosch
Rexroth. Intressant ledarskap, beskrivs
som ´en ödmjuk man med pondus´”.

Per Klemmedson, civilingenjör på LTH
år 2000, och anställd på Lantmännen i
Malmö, är på fritiden passionerad tävlingsskytt
i Christianstads skyttesällskap
– och scout.

Carl-Eric Hagentoft
, bleking och
civilingenjör (F) vid LTH, fick ÅF:s pris
för kunskapsspridning 2011. Han är
byggfysisk professor på Chalmers och
författare av en populärvetenskaplig
bok om hur man håller hus friska.

Erling Alm, 64 år och f d gatuchef i
Ystad kommun, har bytt arbetsgivare
till Miljödomstolen i Växjö där han blivit
domare. I Ystad har han blivit känd för
sin kamp mot erosionen – och för sin
karaktäristiska mustasch. Den la han
upp när han tentaläste på LTH 1970,
avslöjade han för Ystad Allehanda.

Anna Alvarsdotter, född Gustavsson,
driver ett företag, Station Nord,
i Norra Vrams stationshus som sysslar
med renovering av gamla hus, speciellt
kaminer och kakelugnar. Hon är civilingenjör
V från LTH och fyllde 50 år i
år. Hon kommer från Jönköping, har
arbetat åtta på Gullfiber och har även
hetat Rundblad som gift.

Ulf Thysell har blivit vd för NSVA,
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp,
efter en tid som chef för ledningsnäten
inom Sydvatten. Han är civilingenjör (V)
från LTH och medlem i Svenskt Vattens
utvecklingskommitté.

Tobias Persson har fått ansvar för
administration och projekt inom SGC,
Svenskt Gastekniskt Centrum, och efterträder
Anneli Petersson, som gått till
SP:s nya enhet i Lund. Han har tidigare
arbetat på Malmberg Water och disputerat
i kemiteknik vid LTH.

Thomas Östman gick från brandingenjör
till läkare och är nu medicinskt
ansvarig för ambulans-sjukvården i
Jönköping. Han läste till brandingenjör
på LTH i slutet av 80-talet och började
sedan i räddningstjänsten i Jönköping.
Han kompletterade sina betyg och blev
läkare i Uppsala. Som anestesispecialist
har han åter närmat sig utryckningsverksamheten.

Gustav Tibblin, jägmästare, LTHingenjör
och ekonom (!) sitter i SPCI:s
styrelse, pappersbranschens ledande
samarbetsorgan.

Christoffer Bergqvist är trainee på
NCC i Malmö. Ett år efter sin examen
(V) vid LTH intervjuades han i höstas
i tidningen Studentguiden om sina
erfarenheter från flera olika byggarbetsplatser.

Johan Stedt på Veidekke blev för ett
år sedan en av fyra kandidater till ett
pris för ledarskap, utdelat av Centrum
för Management i byggsektorn. Han är
arbetschef på Veidekke för Region Bygg
Syd och civilingenjör (V) från LTH.

Anders Landsbro är ny projektledare
för Helsingborgs stora stadsförnyelseprojekt
H+. Tidigare har han varit
konsult för samma projekt inom Sweco
Management och han arbetar även
med stadens andra stora stadsförnyelseprojekt
i Drottninghög. Han är civilingenjör
från LTH och vidareutbildad i
juridik och ledarskap.

Göran Broman, professor i hållbarhetsforskning
på BTH i Karlskrona, har sin grundutbildning vid LTH men blev
sin egen professor 1993 med chans att
arbeta med sitt stora intresse, miljöfrågor.

Fredrik Engdahl har övertagit ventilations-
och luftpumpsföretaget Nilan
Sverige AB från Bo Sandin, som grundade
företagen 1989. Engdahl har en
doktorsexamen i byggnadsfysik från
LTH och har tidigare arbetat vid Lindab
och Swegon.

Anders Knutsson
, 46-årig civilingenjör
(M) från LTH, har blivit ”Executive Vice
President Operations” för systemintegration
på Partner Tech. Han kommer
närmast från Gas Control Equipment
Group i Malmö.

Kaveh Madani från Florida har av
Amecian Society of Civil Engineers
(ASCE) utnämnts som en av tio nya ”civilingenjöransikten”.
Han är civilingenjör från Tabriz i Iran och master i Water
från LTH och doktor i civil- och miljöingenjörskap
från University of California,
Davis. Han är nu assisterande professor
och forskare vid University of Centeral,
Florida, och driver en websida om vattenfrågor:
www.siswebs.org/water/
(Bild)

Ulf Angelin är nyligen rekryterad som
Chief Financial Officer i marknadsföringsföretaget
Mobile Loyalty. Han har i botten en Internationell MBA i Finans,
strategi och entreprenörskap från The
University of Chicago Booth School of
Business samt en civilingenjörsexamen
(E) från LTH.

Charlotta Klintberg är koncernsamordnare
i strategi och omvärld för
Helsingborg kommunala energiföretag
Öresundskraft. Hon är 31 år och civilingenjör
E från LTH, har arbetat fem år på
E.ON. I Helsingborgs Dagblad berättade
hon i april om sitt miljöengagemang.

Anelis Redzic, 30 år, har anställts på
Svensk Fondservice förvaltningsavdelning.
Efter studier i teknisk fysik med
inriktning mot finansiell modellering
anställdes Anelis som analytiker och
förvaltare 2007 hos GustaviaDavegårdh
Fonder AB.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06