Nr 1 2012

LTH-alumnen Michael Treschow ny ordförande

Nu tar den mest kände LTH-alumnen någonsin, Michael Treschow över ordförandeklubban i LTHs styrelse.

Läs hela artikeln

LTH är fullt av energi

LTH är den tredje största mottagaren av medel till energiforskning från Energimyndigheten.Därtill kan vi lägga finansiering från Vetenskapsrådet, SSF, Naturvårdsverket,Europeiska kommissionen, industriföretag och många andra. Sammantaget gör det LTHtill en av de viktigaste aktörerna inom svensk och nordisk energiforskning, och en eftertraktad partner i europeiska forskningsprogram.

Läs hela artikeln

Nanoteknik kan revolutionera energianvändningen

Nanotekniken kan förhoppningsvis revolutionera vår energianvändning, såväl produktion som konsumtion.

Läs hela artikeln

Etanol från cellulosa

I decennier har ganska stora skaror forskare på LTH utvecklat en metod att framställa etanol från cellulosa. Men hur går det, när blir ni färdiga?

Läs hela artikeln

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06