W i backspegeln

Återblick på Ekosystemteknikutbildningen

– Utbildningen i ekosystemteknik var klockren. Innehållet passade mig bra och gav mig de kunskaper jag behöver i arbetslivet.

Anna Cornander tillhör den grupp studenter som var först med att utbilda sig till W-civilingenjör på LTH. Åtta år efter att hon tog sin examen är hon väldigt nöjd med valet av utbildning och tiden på LTH.

Idag arbetar Anna Cornander som projektledare på Solar Region Skåne med placering på Energikontoret Skåne, ett stenkast från Malmö Högskola. Hon sprider kunskap och information om solenergi, visar på goda exempel när det gäller solcells- och solvärmeanläggningar och arrangerar seminarier och utbildningar. Målet är att få en ökad användning av solenergi i Skåneregionen.

– Det är ett jätteroligt jobb. Jag har verkligen hamnat rätt, säger hon.

Redan under gymnasietiden tyckte hon att framtidens energiförsörjning var ett mycket intressant område och hon skrev sitt specialarbete om vindkraft. Men 1997, då det var dags att söka sig till LTH, fanns ännu ingen utbildning i ekosystemteknik utan det fick bli maskinteknik, där man kunde välja en intressant energiinriktning i slutet av utbildningstiden.

Hösten 1998 startade utbildningen i ekosystemteknik, precis en sådan utbildning Anna Cornander önskat sig. Efter tre terminer på maskinteknik bytte hon program och kunde ansluta till den första studentgruppen som då hade en termins studier bakom sig.

– Utbildningen var rätt tuff till en början. Det var ett otroligt ambitiöst program med ambitiösa lärare och studenter. Ribban var högt lagd. Första året var extremt pressat men sedan blev det en mer rimlig nivå.

Allt var bra upplagt under basblocket. Kurserna hängde väl samman och var ingenjörsmässiga. För Annas del var det dock lite väl mycket kemi men säkert nödvändigt för dem som ska arbeta mer kemiskt inriktat. Under hela basblocket fanns en ständig dialog med lärarna som lyssnade mycket på sina studenter. Det var lätt att påverka utbildningen vilket hon upplevde som mycket positivt.

Eftersom det var första gruppen studenter fanns inga fastlagda specialinriktningar utan de skapades av studenterna själva utifrån deras intressen. Anna Cornander och några andra studenter satsade på att skapa en inriktning mot energi och miljö och den har sedan utvecklats till inriktningen energisystem.

– Att hitta hållbara energiförsörjningsmetoder var ett intresse sedan lång tid tillbaka så det blev en bra inriktning. Utbildningen som helhet gav en bred och bra grund att stå på och den var helt rätt för mig. Jag lärde mig ett bra arbets- och tankesätt. Jag är till exempel grym på att skriva rapporter – där fick vi mycket träning, säger hon.

Under två somrar gjorde Anna Cornander praktik inom miljöområdet, en sommar på Department of Environmental Quality i Cadillac, Michigan (motsvarande Länsstyrelsen i USA) på avdelningen för vattenvård och vattenverksamhet, och en sommar på Pilkington här i Sverige. Praktikperioderna gav arbetslivserfarenhet och berikade utbildningen och hon vill verkligen rekommendera studenter att försöka göra praktik under sin utbildningstid.

Anna och hennes studiekamrater klev som färdiga civilingenjörer i ekosystemteknik rakt ut i lågkonjunkturen 2003. Utbildningen var ny och ganska okänd så det gällde att i hög grad själva marknadsföra sig. Samma år fick hon jobb som miljöinspektör i Staffanstorps kommun där hon under fyra år bland annat arbetade med miljötillsyn i företag, hälsoskydd, djurskydd och lantbrukstillsyn samt en del samhällsplanering. Ett varierat arbete där hon på egen hand fick lära sig miljöbalken.

– Jag saknade att jag inte läst miljörätt, vilket borde ingått som en fast kurs under utbildningen. Jag hade visserligen läst kursen ”Juridik för tekniker” men den gick inte in på djupet av miljölagstiftningen.

Arbetet som miljöinspektör gav en bra arbetslivserfarenhet och goda kunskaper i hur en kommun fungerar men Anna Cornander ville arbeta med energifrågor. När hon fick möjlighet att börja som projektledare på nystartade Solar City Malmö 2007, ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och LTH, så var hon inte sen att tacka ja. Föreningen bytte två år senare namn till Solar Region Skåne eftersom arbetet riktas mot hela regionen. Här har hon hamnat rätt i arbetslivet och kan fullt ut ägna sig åt det hon brinner för – framtidens energiförsörjning.

Projektledararbetet består bland annat av att hela tiden söka nya projektpengar. Just nu driver hon ett EU-projekt om solenergi i stadsplanering tillsammans med Elisabeth Kjellsson på Byggnadsfysik i V-huset på LTH. Det gäller att tänka rätt från början och ha en hållbar stadsutveckling med en hållbar bebyggelse och energiförsörjning.

Utifrån sina nuvarande arbetsuppgifter kan hon se att det varit bra med någon form av projektledarkurs i utbildningen. Hon har fått projektledarutbildning genom jobbet så det är ingen katastrof om det fattas något i en grundutbildning – en bra arbetsgivare ser till att man får relevant fortbildning. Men en projektledarkurs är bra oavsett inriktning.

– Den kunde med fördel kombineras med en kurs i kommunikation eftersom det är viktigt att kunna kommunicera på olika plan och att kunna presentera material på ett bra sätt.

Totalt sett tycker hon att dagens W-ingenjörer är väl förberedda för de krav som dagens arbetsliv ställer. Alla får jobb och det finns stor efterfrågan på civilingenjörer i ekosystemteknik.

– Som W-ingenjör måste man kunna uttrycka sig väl och förmedla det man vill. Det är också viktigt att vara allmänbildad med specialkompetens inom området. Många förväntar sig att man kan allt så man har mycket att leva upp till.

Göran Nilsson

Läs mer: Så är W-utbildningen idag

Se inslag på Youtube med Anna Cornander

Snabbfakta: Anna Cornander

1997 påbörjar civilingenjörsutbildning i maskinteknik på LTH

1999 ändrar inriktning och ansluter till första utbildningsgruppen i ekosystemteknik

2003 civilingenjörsexamen W vid LTH

2003 får arbete som miljöinspektör i Staffanstorps kommun

2007 börjar arbeta som projektledare på Solar Region Skåne, Energikontoret Skåne i Malmö

Summary in English

Anna Cornander completed her degree in Environmental Engineering at LTH in early 2003. Overall she is very satisfied with the programme and the knowledge it has provided her; however, some elements she felt were missing included environmental law, project management and communication. Anna believes the programme has prepared her well for her role as a sustainability engineer. Anna has a strong interest in future energy systems and currently works as a project manager specialising in solar energy at Solar Region Skåne in Malmö.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06