Vinforskning

Château Aileté Haut: LTH-forskning på skånsk vinproduktion

Vilken potential har svensk vinodling? Stor, hävdar Christina Skjöldebrand, adjungerad professor i livsmedelsteknik vid LTH. På sikt vill hon dra igång en svensk utbildning för vinmakare och få igång mer forskning på området. Redan idag finns ett samarbetsprojekt mellan Statens Lantbruksuniversitet, SLU, LTH, Synovate och Krinova Science Park, där hon är arenaledare för livsmedel.

– Idag finns det 260 personer som odlar vin. De flesta är hobbyodlare som på äldre dagar bytt karriär. Men om vi ska få en mer professionell vinodlarbransch behövs mer kunskap och fler unga människor, säger Christina Skjöldebrand.

Hon menar att många svenska odlare behöver hjälp med att kvalitetsgranska vinet och även att det behövs mer satsning på att utreda svenskarnas smakpreferenser. Dessutom behövs utökade studier på vilka druvor som passar bäst i svensk jordmån och i det svenska klimatet.

– Man kan även tänka sig att göra vin på andra frukter, till exempel äpplen. Det gäller att hitta en egen nisch för att stå sig i konkurrensen, säger hon.

Svenskt vin

Sverige blev godkänt som vinland 1999
I Sverige finns 260 vinodlare varav ett tiotal kommersiella med godkänd vinproduktion
Temperatur och fuktighet under odlingssäsongen i Skåne följer i stort sett värdena för Bourgogne i Frankrike
 Kanadas vinodlingar i östra delen av landet och på Vancouver Island samt på Nya Zeeland är de vinländer som mest liknar det nordiska klimatet

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06