Svampar på Lophtet

I höstas stängdes Teknologkårens festlokal Lophtet, efter att det tidigare konstaterats att lokalen har problem med mögel. En ny undersökning har dock visat att problemen inte är så  allvarliga och därför öppnades Lophtet för intern uthyrning igen i mars.

– Lophtet är i behov av renovering, men frågan är vad Teknologkåren vill med Lophtet på 5, 10, och 20 års sikt, samt vilka planer som Lunds kommun och husets ägare Akademiska hus har för området omkring Lophtet. Vi har en grupp inom kåren som arbetar med dessa frågor och vi har inlett samtal med såväl Akademiska Hus som kommunen för att diskutera framtiden, säger TLTH:s kårordförande Erik Iveroth.

Han säger att kåren väldigt gärna vill öppna för extern uthyrning därför har inlett en del renovering innanför väggarna. Under sommaren kommer Lophtet förses med såväl nya toaletter som nytt golv.

På fullmäktigemötet i maj tas beslut tas om höstens användning av Lophtet, men klart är att lokalen liksom tidigare år kommer att användas frekvent under nollningsperioden.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06