Rektorsspalt

50 år – med återblick och framåtblick

Detta år, 2011, uppmärksammas på många sätt. Det har utnämnts till Kemiåret och samtidigt firas Polhemsåret. Viktigast för oss LTH-are är trots allt LTH:s femtioårsjubileum. Min bakgrund som kemitekniker gör dock att jag gärna försöker delta i några av alla de kemiaktiviteter som organiseras. Ulf Ellerviks kemishower vill man ju ogärna missa. Min bakgrund som tekniker gör att även Polhemsåret är intressant. Man uppmärksammar landets alla Science Centres däribland vårt Science Centre Vattenhallen. Genom att ha kemishower i Vattenhallen på LTH firar vi allt på en gång.

För femtio år sedan bärgades regalskeppet Wasa, första rymdfärderna gick av stapeln, Berlinmuren började byggas, Dag Hammarskjöld omkom i en flygplanskrasch. Vad som kommer att hända om femtio år är till en del skrivet i stjärnorna som t.ex. att Halleys komet återkommer 2061. I övrigt är utvecklingen svår att förutsäga – bara att det är sannolikt att det händer något osannolikt. Vi kan i bästa fall formulera vår strategi för de närmaste 10 åren - sedan är det mest gissningar. Vi, som kommer från en framstående teknisk högskola har förvärvat kunskaper som kan användas för att skapa en hållbar utveckling. Det är vår skyldighet att bidra till samhällsutvecklingen i denna riktning. Mycket kommer att handla om klimat- och energifrågor. Med ESS och Max IV på plats kommer dessa anläggningar att ha en stor betydelse för LTHs verksamhet i framtiden.

En förändring som ligger mycket närmare i tiden är att skapa större fokus på våra alumner. I USA finns en tradition att ta väl hand om sina alumner inte minst på grund av deras roll som potentiella bidragsgivare. Denna tradition saknas i Sverige. För oss är alumnerna viktiga för att ge feedback, för att etablera samarbeten mellan LTH och yrkesliv och för att vara ambassadörer för LTH.

Det som gör alumniarbetet extra viktigt just nu är Högskoleverkets förändrade kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Mycket har diskuterats om denna. Den har ju t.o.m. fått en universitetskansler att avgå. Trots detta vet vi inte riktigt hur den kommer att utformas. Vi vet att den kommer att fokuseras mer på resultat och mindre på process. Det innebär i sin tur att man kommer att koncentrera sig på ”Learning outcomes” som kommer att domineras av kvalitet på examensarbete och avnämarnas/alumnernas uppfattning av utbildningens kvalitet i relation till de arbetsuppgifter de har. Vi arbetar redan med att ta fram kriterier för att bedöma ett examensarbetes kvalitet.

Vi har inom Lunds universitet fått god hjälp att organisera databaser så att vi kan nå ut till våra alumner. Det är viktigt att vi lyssnar av erfarenheterna från alumner som varit yrkesverksamma under kortare eller längre tid. Det kommer att vässa vår utbildning både till innehåll och till form. Att jobba med enkäter över nätet är enklare och vi kan få mycket information som kan komma alla till del.

Välkomna till vårt jubileumsår och vi hoppas kunna visa upp ett LTH som vårdar både vår historia och vår framtid.

Anders Axelsson
Rektor LTH

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06