Personnytt

Urval av LTH-relaterade personnyheter

Hedvig Paradis forskar på värme- och massöverföring i bränsleceller vid LTH och har blivit en av årets Hans Werthénstipendiater. Hon har även blivit en Fulbright Graduate Grantee. Under nästa läsår kommer hon att vara vid University of California i USA, men innan det kommer hon att ta sin lic. Hon har medverkat till ett flertal tidsskrifts- och konferenspublikationer och är enligt handledaren Bengt Sundén är en utmärkt förebild.

Erik Swietlicki får utmärkelsen årets nordiska aerosologist, som delas ut vid ett symposium i Oslo av Nordiska Sällskapet för Aerosolforskning, NOSA. Han är kärnfysiker på LTH och får priset för framstående insatser i forskningen kring atmosfäriska aerosoler och deras påverkan på människor hälsa och jordens klimat. Erik Swietlicki uppskattas av NOSA inte bara för sin forskning kring dessa frågor utan också för sin vilja att hjälpa unga forskare och främja nordiskt samarbete.

Caj Lundquist ansvarar för bygget av Max IV för Maxlabs del. Han är civilingenjör från LTH och har närmast jobbat femton år på Sydvatten, bland annat som teknisk chef med ansvar för lagningen av Bolmentunneln.

Johanna Perlau blir Örkelljunga kommuns nya stadsarkitekt. Hon har gått arkitektutbildningen på LTH och gjorde då en framtidsversion för Landskrona som examensarbete. Sedan två år tillbaka arbetar hon som avdelningschef inom byggnadsavdelningen i Strömstad kommun.

Andreas Amasalidis har med projektet “Hipstering Heights” vunnit Kakelpriset för arkitektstudenter 2011. Tävlingsuppgiften var att presentera en vision om hur keramik kan bidra till att skapa en utformning av en bostad där keramikens egenskaper bidrar till nytta. Tävlingen arrangerades av Byggkeramikrådet med deltagande av Kakelföreningen och i samråd med Sveriges Arkitekter.

Kristofer Eriksson, industridesignstudent från LTH vann Volkswagens designtävling Design Challenge. Uppdraget var att designa en Volkswagen anno 2018. Kristofer och Magnus Grettve från Malmö högskola var de som vann.

Bengt Johansson, professor i Förbränningsmotorer, har fått ett stipendium på 250 000 kronor från Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning. Bengt Johansson får priset för sin internationellt framgångsrika och praktiskt viktiga forskning kring förbränningsmotorer, särskilt inom homogena kompressionsmotorer.

Bertil Törnell har avlidit 79 år gammal. Han var professor i kemisk teknologi sedan 1968 med speciell inriktning mot polymerteknologi. 1987–90 var han rektor för LNTH (Tekniska och Naturvetenskapliga högskolan i Lund) och för LTH 1990–93. 1989 grundades LTH-nytt på hans initiativ. 1981 valdes han in i Kungliga Ingenjörsakademin. Bertil Törnell var född i Angered och studerade vid Chalmers tekniska högskola där han också avlade doktorsexamen 1967. Kontakten med Göteborg höll han bland annat via Göteborgs nation där han blev hedersledamot 1990 och sedan var inspektor för 1996-2006.

På LTH:s examenshögtid i maj delades Ångpanneföreningens forskningsstiftelsepris för framgångsrik kunskapsspridning ut till Monica Almqvist, docent i elektrisk mätteknik och initiativtagare till Vattenhallen Science Center LTH. Priset är på 100.000 kronor. Skånska Ingenjörsklubbens 100-årsstiftelse delar ut resestipendier till doktoranderna Hedvig Paradis och Andreas Håkansson. Axisstipendiet delades ut till studenterna Dennis Laks och Martin Sandgren. Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, delade ut stipendier till forskarna Märta Lewander och Linda Tufvesson.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06