LTH i media

Innovationer. Det är ett ord som sammanfattar de LTH-nyheter som genererat avtryck i medievärlden den senaste tiden. Flera nyheter har koppling till medicin och hälsa, vilket alltid är medialt tacksamma ämnen. Även utbildningar genererar en del positiva artiklar då utbildningen vid LTH rankas högt i olika undersökningar.

Lufthybrid

I februari berättade bland andra Göteborgs-Posten, Sydnytt och Expressen om en ny förbränningsmotor - en lufthybrid - som tillvaratar den tryckluft som uppstår varje gång man bromsar. Dessa pneumatiska hybrider, som tekniken egentligen kallas, kan i bästa fall halvera bränsleförbrukningen. Särskilt lämpad är den för bussar och andra fordon med många stopp- och startmoment. Den är bland annat utvecklad av Per Tunestål, docent i Förbränningsmotorer och hans doktorand Sasa Trajkovic.

Canceråterfall

Sjukvården i Lund och Malmö snart börja testa en ny metod för att på ett tidigt stadium avgöra vilka bröstcancerpatienter som riskerar återfall. Tekniken har utvecklats av forskare i Immunteknologi tillsammans med kolleger vid sjukhuset och medicinska fakulteten. För detta får forskarna 25 miljoner kronor från Vinnova.  Ekot intervjuade Carl Borrebaeck, professor i Immunteknologi, en lördag i februari.

Elavbrott

Nätbolaget Eon Elnät testar en ny utrustning som kan upptäcka störningar som kan leda till strömavbrott. Förhoppningen är att den ska göra elavbrott i kabelnätet mer sällsynta i framtiden. Tekniken har utvecklats av studenter och forskare vid LTH. Magnus Akke, docent i industriell elektroteknik, berättade för bland andra Ny Teknik hur denna mätutrustning kan fånga upp oerhört korta elektriska störningar i tid. Dessa kan bero på att fukt trängt igenom kabelns ytterhölje eller att en rott gnager sig in i kabeln. Dessutom har studenterna kopplat ihop utrustningen med 3G-nätet.

HIV-spårning

Ekot rapporterade om att världens tuffaste granskare av läkemedel och nya analytiska tekniker, det amerikanska läkemedelsverket FDA, har fått upp ögonen för vad bioteknikforskarna Martin Hedström och Bo Mattiasson på Kemicentrum sysslar med. Lundaforskarna har utvecklat ett instrument som på ett tidigt stadium kan spåra HIV-virus i blodet. I botten finns en teknik för att mäta extremt låga koncentrationer av gifter, virus eller andra ämnen i vätskor. I höst kommer den amerikanska myndigheten att testa och utvärdera metoden.

Reumatiskt test

Tillsammans med läkare vid Skånes universitetssjukhus är forskare i Immunteknologi på väg att utveckla ett test som kan göra livet lite bättre för de som drabbats av den reumatiska sjukdomen SLE, Systemisk lupus erythematosus. Det blodbaserat testat kan snabbt fastställa om någon har sjukdomen eller ej och vilken typ det rör sig om.  Likaså kan de förutsäga skov - vilket är typiskt för sjukdomen. Allt detta gör det enklare att sätta in rätt medicinering. Sydnytt intervjuade Christer Wingren, docent i Immunteknologi.

Ja, det blir mest forskning när LTH syns i media. Ibland skriver media också om när forskare får pris och utmärkelser. Exempelvis figurerade kemiprofessorn Ulf Ellervik en del i media tidigare i år då han blev den första mottagaren av Pi-priset, ett nyinstiftat litteraturpris för svensk populärvetenskap. Han fick priset för sin kommande bok ”Ond kemi”.

 

Kristina Lindgärde
Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06