Kemins år

Kemins år med kärlekskemi och forskarvernissage

En vernissage och utställning av ett antal kemiforskares egna bilder sparkade igång Kemins år 2011 på LTH. Utställningen kallas ”KEMI - Inga konstigheter!” och bilderna har valts ut av en vetenskaplig jury.

Förenta Nationerna har utsett 2011 till International Year of Chemistry, Kemins år. Året ingår i FN:s årtionde för hållbar utveckling och syftet är att öka allmänhetens förståelse för kemi. Kemiska institutionen på LTH i Lund samordnar Kemins år i södra Sverige och satsar bland annat på en utställning som förenar estetik med vetenskap.

– Vi hoppas att utställningen ska tilltala allmänheten, väcka ett intresse för kemi och locka nya målgrupper till kemicentrum, säger Cecilia von Arnold, informatör vid Kemiska institutionen.

I år är det också 100 år sedan Marie Curie fick Nobelpriset. Ett särskilt fokus ligger därför på att beskriva kvinnornas bidrag till forskning och vetenskap.

Under året arrangeras föredrag om allt från kärlekens kemi till användningen av kemi i krig och kriminalitet. Dessutom håller Kemiska institutionen i utställningar, kemishower, temadagar och andra evenemang i samarbete med aktörer både inom och utanför kemivärlden.

Surftips:
Kemikalender på Youtube: http://www.youtube.com/kemikalendern
LTH:s eget kemikalendarie: http://www.kilu.lu.se/internt/kemins_aar_2011/


Månadsteman under Kemins år 2011:
Januari: Konst och kultur
Februari: Mode
Mars: Klimat och energi
April: Industri
Maj: Kärlekens kemi
Juni: Vatten och luft
Juli: Hållbar utveckling
Augusti: Idrottens kemi
September: Kommunikation
Oktober: Hälsa
November: Mat
December: Nobel och kemins historia

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06