Innovationsestetik

”Ingenjörer - tänk mer med hjärtat!”

LTH:s docent i innovationsteknik, Andreas Larsson, talade nyligen på Nationell Estetisk Kongress.

Varför föreläser en docent i Innovationsteknik på en estetisk kongress?

– Entreprenörskap ska bli en ny och viktig del av gymnasieutbildningen och jag vill förändra den förutfattade meningen att entreprenörskap endast handlar om nya företag, nya produkter, nya tjänster och att det är en viss typ av människor som håller på med detta. De egenskaper man utvecklar på estetiska program är viktiga för att skapa en entreprenöriell kultur.

Hur skapar men en entreprenöriell kultur?


– Mycket handlar det om hur man arbetar med idéer och kreativitet. Jag tror att idéer är kreativa, inte endast för att de är annorlunda, utan för att de kommer fram genom okonventionella metoder. Till exempel kan man öka innovationsförmågan och kreativiteten genom improvisationsteater. Improvisationsteater handlar om att acceptera misstag och risker samt att låta den enes idéer leda till den andres. Misstag är i sig en resurs för lärande och bidrar till en kreativ process. Alla vill vara smarta, klipska och kreativa när de tar fram nya idéer, men i stället för att bidra med en halvbra idé väntar man tills man upplever sig ha något riktigt intressant. Men jag tror inte att man kommer någonvart om man sitter och håller på idéerna. Min uppfattning är att det är bättre att leverera undermåliga idéer som leder vidare än inga alls.

Arbetar man så inom estetiska yrken?

– Många med estetiska yrken, som musiker och skådespelare, pressar sig själva för att nå till nästa nivå. De måste för att ha en fortsatt karriär. Men inom många andra yrken nöjer man sig vid ”lagom” och arbetar sig inte vidare. Det är hälsosamt att tvivla lite på sin egen förmåga för att komma till nästa nivå, att lämna bekvämlighetszonen helt enkelt. Innovation handlar om att befinna sig i zonen av obekvämlighet. Att medvetet försätta sig i situationer där allt kan hända är ett arbetssätt som fler borde anamma för att komma vidare. Det är nyttigt!

Kan du ge något exempel på arbete utanför bekvämlighetszonen?

– Inom jazzmusiken arbetar man så. Jazzmusik handlar mycket om improvisation där musikerna frångår invanda rutiner och lämnar sin bekvämlighetszon. De försätter sig medvetet i situationer som är osäkra och där allt kan hända.

Gör ingenjörer likadant?


– Våra ingenjörsutbildningar är främst teknikfokuserade, vi borde lära ut mer tänkande med hjärta i stället för med hjärna. Vad betyder den här produkten för människan? Vad spelar den för roll i hennes liv? Vilket är produktens upplevda värde? Teknisk prestanda måste helt enkelt gå hand i hand med estetiska och emotionella värden, och där har civilingenjörsyrkena mycket att lära av de estetiska.

 

Text: Jessika Sellergren

 

 

Foto: Erik Andersson

Fakta: GY11

Regeringens proposition ”Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan” har resulterat i GY11, den nya gymnasieskolan. I GY11 är betoningen på entreprenörskap stark, dels som en uppgift för hela gymnasieskolan, dels som en möjlighet för elever att fördjupa sig i entreprenörskap inom samtliga program och särskilt uttryckt i vissa program.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06