Halverar energiförbrukningen

Svenska arbetsplatser behöver bli betydligt mer energisnåla. Det ska Åke Blomsterberg, Kajsa Flodberg och Marie Claude Dubois se till. De är alla verksamma inom Energi- och byggnadsdesign vid LTH.

Idag förbrukar ett nybyggt svenskt kontor i genomsnitt 100 - 150 kWh per kvadratmeter och år för värme, kyla och fastighetsel. På uppdrag av NCC och byggbranschen ska forskarna ta fram riktlinjer till arkitekter för hur förbrukningen med befintlig teknik kan minskas till 50 kWh per kvadratmeter och år.

– Man vet redan ganska väl hur vanliga bostadshus kan bli mer energieffektiva. Men den här kunskapen kan inte överföras rakt av på arbetsplatser. I kontor finns många fler apparater och personer som alla alstrar värme. Det finns också mer fönster som släpper in solvärme. Det gör kylbehovet större, säger Kajsa Flodberg, NCC-anställd industridoktorand. I Tyskland, som är pionjär inom detta område, finns redan flera lågenergi- och passivhuskontor. Därmed även en hel del kunskap inom området.

– Men inte heller den här kunskapen kan tillämpas helt och fullt på svenska förhållanden. Det är ju kallare och mörkare här under vinterhalvåret. Solfångare och solceller ger därför inte samma effekt som i Tyskland. Ventilationen är ett annat exempel. I Tyskland nöjer man sig ofta med självdrag medan de svenska kraven är högre ställda, säger hon.

Just nu är Kajsa Flodberg sysselsatt med att ta reda på mer om de lågenergihus som finns på våra breddgrader. Därefter ska hon räkna ut hur mycket olika parametrar påverkar inneklimatet och energianvändningen, både enskilt och i förhållande till varandra. Målet är att kunna minska värmen från apparater och solinstrålning drastiskt så att något aktivt kylsystem inte behövs.

Text: Kristina Lindgärde
Bild: Anders Frick

Fakta

I många moderna byggnader finns stora fönster som släpper in solvärme. Forskare på LTH ska på uppdrag av NCC och byggbranschen ta fram riktlinjer till arkitekter för minskad energiförbrukning.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06