Grattis Ulf Bengtsson...

…LTH-alumn (Elektro -78) och förbundsordförande för en annan jubilar – nämligen fackförbundet Sveriges Ingenjörer, som i år fyller 150 år.
– Tack. Sveriges Ingenjörer är inte bara en fackförening utan även en ingenjörsorganisation. Här kan man träffa likasinnade, driva gemensamma intressefrågor och skapa yrkesmässiga nätverk. Många tror kanske att ett fackförbund främst är till för att få upp lönen, men det är bara en liten del av allt vårt arbete.

Du arbetar ju som facklig företrädare på Sony Ericsson i Lund – hur tycker du att LTH:s utbildningar står sig i industrin?
– Bra. Många andra tekniska högskolor har skippat kravet på matematik E för att bli antagen, men LTH har behållit detta krav, vilket jag tycker är bra. Det är svårt att ta sig in på LTH, men ännu svårare att ta sig ut. LTH:s ingenjörer har alltid haft lätt för att få jobb. Ericsson och Sony Ericsson har genom åren anställt väldigt mycket från LTH. På den tiden som jag studerade så chartrade Asea ett tåg och drog upp oss teknologer till Västerås för att visa upp sig i hopp om att kunna rekrytera.

Kan du nämna några av alla dina minnen från tiden som LTH-teknolog?
– Tack vare Sångarstriden 1979 fick jag upp ögonen för kvinnan som senare skulle bli min fru. I övrigt minns jag till exempel Karnevalseftersitsen 1982 när jurister och ekonomer kastade krabbor på varandra, medan vi teknologer nöjde oss med att sjunga. Vår stora fest på E-sektionen var Slaget vid Svolder. Det var en frackmiddag på lördagskvällen som sedan övergick till Vikingablotet, som hölls på Lophtet på söndagsförmiddagen. Detta avslutade fyra dagas långt festande. Det finns mycket historia i Lophtet… På den tiden satte Teknologkåren verkligen sin prägel på Lund.

På vilket sätt kunde ni påverka utbildningen under din tid?
– Vi hade studiebevakande verksamhet och kunde påverka både miljö- och kursinnehåll. Jag satt med i institutionsstyrelsen för Elektromagnetisk fältteori och var dessutom vice ordförande i SRE, Studierådet vid E-sektionen. Jag blev senare även första ordföranden för D-sektionen, när den startade 1982.

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer firar 150 år av ingenjörsgemenskap. 1861 bildades ett nätverk för teknologer på KTH. Under årens lopp har flera ingenjörsnätverk gått samman, senast 2007 då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet fusionerade och därmed bildade Sveriges Ingenjörer.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06