Driver lastbilar med el

Mats Alaküla är professor på LTH:s institution för industriell elektroteknik och automation. Samtidigt arbetar han på halvtid som framtidsspanare inom hybridteknik för Volvo Powertrain. Han är en mångsysslare och även involverad i vind- och vattenkraftforskning. Den röda tråden är el:När någon vill flytta energi mellan en mekanisk rörelse och el, då blir Mats intresserad.

Bland annat stöttar han företaget Sustainable Water Energy Technology, som utvecklat ett vattenkraftverk som utnyttjar rörelseenergin i horisontellt flödande vatten. Mats Alaküla ansvarar för kraftverkets generatordel och tanken är att placera verket i floden Nilen.

Tillsammans med institutionskollegan Jörgen Svensson är han även involverad i vindkraft, dels genom företaget Examec, som planerar att sätta upp ett vertikalaxlat vindkraftverk på M-husets tak, dels genom Winfoor som planerar att tillverka el med hjälp av speciella segel.

Han stortrivs med att ha det ena benet inom akademin och det andra i industrin. Lärdomarna från den ena rollen tar han med sig i den andra, och vice versa.

– Universitetsforskning befinner sig nära den forskningsrelaterade gräns för vad som alls går att genomföra, men samtidigt är det företagen som befinner sig nära det som faktiskt kommer kunderna till del, säger han.

Personligen tror han att de dieselmotorer som utvecklas idag är den sista generationen - framöver krävs alternativ teknik. På Volvo arbetar han just nu med nästa generations hybridplattform, anpassad för stora fordon som väger allt mellan 10 och 60 ton.

Mats Alaküla tror att framtidens lastbilar åtminstone delvis kommer att gå på el, och han har en vision om att elektrifiera större delen av Sveriges vägnät. Det handlar om antingen konduktiv eller induktiv teknik för elektrisk energiöverföring mellan väg och fordon i rörelse. Ett föredöme är koreanska konceptet OLEV – Online Electric Vehicle.

OLEV är en induktiv teknik som är osynligt nedgrävd under asfalten i en cirka halv meter bred remsa, placerad i mitten av körfilen längs med vägen. Energin överförs magnetiskt till fordonet med tillräcklig effekt för att täcka både framdrift och laddning av batterier.

Verkningsgraden från källa till batteri ligger på 85 procent och Mats Alaküla har själv sett det fungera i Sydkorea och ska nu övertyga fler om sin vision. Volvo ska bygga en testbana med konduktiv teknik i Göteborg och tillsammans med universitetets rektor Per Eriksson skulle han gärna se att Lund skippar den planerade satsningen på spårvagnar i staden, till förmån för ett laddvägssystem som OLEV, vilket möjliggör en helt eldriven stadstrafik.

– En sådan satsning skulle på ett helt annat sätt än spårvagnar signalera att Lund är idéernas och framtidens stad, där man är beredd att pröva nya innovativa framtidslösningar, säger han.

I den modell som Mats Alaküla och hans kollegor räknar på elektrifieras 2.000 mil riksväg. Kostnaden för att elektrifiera hela Sveriges vägnät är mindre än två årskostnader för förbrukningen av bensin och diesel i Sverige. Och tekniken är inte farlig – en vägsektion aktiveras bara precis i samband med att ett elektrifierat fordon passerar, och då förutsatt att fordonet håller en viss hastighet.

– Det är för billigt att använda fossila bränslen idag. Vi måste minska på utsläppen med omkring 50 procent och för det krävs en radikal förändring, vilket laddvägar är. Eldriften måste öka men batterierna kommer inte att kunna bli mycket mer energitäta än vad de redan är. Lösningen är därför batterier i kombination med laddvägar, säger han.

Förutom Volvo AB är även Volvo Cars, Scania, Saab/Spyker, Trafikverket, LTH och KTH involverade. Trots att fordonstillverkarna är konkurrenter så krävs samarbete för att laddvägar med tillhörande teknik ska kunna bil en industristandard. Mats Alaküla räknar med att inom ett och ett halvt år ha en demonstrator som är tillräckligt färdig för att kunna visas upp.

Anders Frick


Citatet:

– I dag förbrukar trafiken i Sverige totalt 90 TWh bensin och diesel per år. Om all trafik går över till eldrift så skulle den förbruka 27 TWh per år, varav den tunga trafiken skulle stå för 10 TWh, säger Mats Alaküla, som vill elektrifiera 2000 mil av Sveriges vägnät.

 

Mats Alaküla

Född: 1961
Aktuell som: Professor på LTH och framtidsspanare på Volvo

Karriär:
1986:
Civilingenjör i elektroteknik på Chalmers
1994: Doktor i elektroteknik på LTH
2007: Hybridforskare på Volvo Powertrain

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06