Bäst ljus mot norr

Belysningen står för en femtedel av kontorens energiförbrukning, men nivån kan lätt halveras. Det menar Marie Claude Dubois, gästforskare i Energi- och byggnadsdesign. I över tio år har hon forskat om belysning och dagsljusintag i byggnader. En bromskloss är att spektakulära fasader ger fler statuspoäng i arkitektvärlden jämfört med trivsamma och energisnåla hus.

– Exempelvis har stora glasfaser varit populärt i många år. Men de är vare sig energieffektiva eller särskilt trivsamma. Ljusinsläppet blir alldeles för stort och temperaturen är svår att reglera, både sommar och vinter. Oftast slutar det istället med att persiennerna är neddragna och taklampan står på hela dagen, berättar hon.

I sin forskning har hon kommit fram till att den ideala glasstorleken istället bör uppta ca 20-40 procent av väggytan, beroende på väderstrecket. Sydläge kräver minst, norr mest.

– Norr är ett fantastiskt väderstreck för kontor! Det ger ett behagligt, diffust ljus. Näst bäst är syd, för då står solen högt framför fasaden, vilket gör ljuset lättare att skärma av. Väst är värst, det ger onödigt mycket värme. Väst och öst ger också mycket horisontellt ljus som är svår att skärma av, säger hon.

Men dagsljuset styrs inte bara av fönstrets placering. Marie Claude Dubois har också räknat fram att färgen på golv, väggar och innertak reflekterar ljuset på ett sätt som spelar lika stor roll som fönstrets väderstreck. Denna kunskap är ny men lär ändå inte revolutionera den svenska arkitektkåren.

– I Sverige finns redan en lång tradition av att ljusa interiörfärger. Värre är det i mitt hemland Kanada där arkitekter gärna gör det lite murrigt inomhus, säger hon.

I projektet bidrar hon inte bara med nya forskningsresultat utan plockar också in redan känd kunskap. Hon och hennes kollegor ska ju inta ett helhetsperspektiv. Byggtekniska fördelar måste vägas ställa mot beteendevetenskapliga faktorer.

– Vi har analyserat nyttan med olika automatiska närvaro- och frånvarosystem. Det verkar som om att en fotoelektrisk dimmer, som känner av om någon är i rummet och kan anpassa sig efter dagsljuset, fungerar bäst. Den kan halvera energiförbrukningen jämfört med en vanlig, manuell ljusknapp vid dörren. Värst är system som hela dagen ger alla samma ljusstyrka, säger hon.

 

Kristina Lindgärde

 


Fakta

Ett nytt EU-direktiv kräver att alla byggnader från och med år 2020 ska vara närapå nollenergihus, alltså att byggnaderna själva ska producera lika mycket energi som de gör av med. Även befintliga byggnader måste bli mer energieffektiva. Projektet ska vara klart om ett år och finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning och NCC.

Sidansvarig: tiina.meri@kansli.lth.se | 2015-11-06