lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

350 miljoner till Lundaforskning

2015-11-06

Fredrik Tufvesson på LTH är en av de som tilldelats forskningsmedel i Vetenskapsrådets senaste utlysning

Det blev stora framgångar för LTH och Lunds universitet i Vetenskapsrådets senaste tilldelning av forskningsmedel. Totalt tilldelades Lund cirka 350 miljoner kronor under den kommande femårsperioden, av de totalt runt 2,7 miljarder som delas ut till svenska lärosäten.

Inom LTH:s område naturvetenskap och teknik fick 56 projekt dela på totalt 187 miljoner kronor.

Bland projekten kan bland annat nämnas ”Experimentell utveckling och design för undersökning av plasmaassisterad förbränning” med Andreas Ehn, ”Fasbaserad positionering med hög noggrannhet” med Fredrik Tufvesson och ”Porösa material - bildningsmekanismer och kontroll av materialegenskaper” med Viveka Alfredsson.

Hela listan över alla som har fått anslag finns på Vetenskapsrådets webbsidor

Anders Frick