lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Det går bra nu!

2015-05-27

LTH är fantastiskt och jag är hedrad att ha fått ynnesten att leda denna organisation. I mångt och mycket går det bra för Lunds Tekniska Högskola; bra söktryck, mycket forskningsbidrag, och så vidare.

Jag som tillträtt som LTH rektor är E82:a men började med ett års studieuppehåll för FN-tjänstgöring på Cypern och läste därför som E83. Efter det disputerade jag inom mikroelektronik vid det som då var Institutionen för Tillämpad Elektronik och nu gått upp i Elektro- och informationsteknik. Sen följde det ena på det andra. Riktigt hur jag hamnade i rollen som LTH:s rektor är väl svårt att riktigt förklara men det gör mig inte mindre stolt att leda LTH.

Tillsammans med LTH:s nya styrelseordförande Charlotta Falvin ska jag försöka att ratta LTH-bussen framåt under de kommande åren. Ett sätt är att ta vara på det fantastiska kontaktnät som LTH:s alumner svarar för - om vi utnyttjar det på rätt sätt. Det finns mycket på min ”att-göra-lista” för tillfället men vad det lider skall vi nog komma till den punkten också.

Forskningen går på många håll mycket bra men vet andra på LTH, LU och resten av samhället om det? När jag gick runt till alla prefekter såg jag hur fantastiskt mycket spännande det finns, och som ett resultat av min rundvandring har samarbete redan diskuterats mellan EIT och Maskinteknologi. Låt oss bättre utnyttja denna oerhörda potential för framtida forskningssamarbeten. Vi skall bli bättre på att visa upp all den fascinerande forskning och de innovationer som kommer från LTH för resten av samhället!

Viktor Öwall
rektor LTH

P.S. Kolla gärna in min blogg och nya boktips. På bloggen ger jag insikter från det spännande livet som LTH-rektor och bland boktipsen finns allt från Hjalmar Söderberg till Ben Macintyre. På grund av min nya roll som rektor tog jag en paus med boktipsen men nu är det dags igen. Med tanke på det som händer i USA med kravaller i flera städer börjar jag med boken Nixonland av Rick Perlstein. Välkommen att följa med!