lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Snabba nyheter från LTH

2014-12-11

Ett urval i notisformat av den senaste tidens nyheter om händelser och personer vid Lunds Tekniska Högskola

LTH TVÅA I TEKNIK-SM

Det blev en andraplats i finalen av årets Teknik-SM för LTH-laget med Linus EmmeJesper Lindberg och Petter Samuelsson. Efter en rafflande sluträttning blev det klart att laget från KTH vann, och därmed får följa med Ingenjörer utan gränser till ett av organisationens projekt i Östafrika för att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Totalt har LTH vunnit Teknik-SM fem gånger sedan starten år 2000.

 

NYA PROFESSORER PÅ LTH

Christer Wingren vid Immunteknologi, professor i immunteknologi

Fredrik Tufvesson vid Elektro- och informationsteknik, professor i radiosystem

Maria Johansson vid Arkitektur och byggd miljö, professor i miljöpsykologi

Thorbjörn Laike vid Arkitektur och byggd miljö, professor i miljöpsykologi

Jonas Tegenfeldt vid Fysiska inst, professor i fysik

Anders Warell vid Designvetenskaper, professor i industridesign

György Marko-Varga vid Biomedicinsk teknik, professor i biomedicinsk teknik med inriktning mot klinisk proteinvetenskap

Carin Andersson vid Maskinteknologi, professor i industriell produktion

Maria Kihl vid Elektro- och informationsteknik, professor i internetsystem

 

NYA ADJUNGERADE PROFESSORER PÅ LTH

Henrik Aspegren har börjat som adjungerad professor i VA-teknik med inriktning mot städernas VA-tekniska infrastruktur. Han är vice förbundsdirektör med ansvar för operativ verksamhet vid VA-Syd. Specialist på vattenreningsprocesser med fokus på hållbar urban infrastruktur. Han är knuten till institutionen för kemiteknik.

Johan Eker har börjat som adjungerad professor i reglerteknik. Han är på Ericsson Research och jobbar med Cloud Computing. Är knuten till institutionen för reglerteknik.

Torleif Martin har börjat som adj professor i teoretisk elektroteknik. Han är verksam vid Saab Aeronautics, expert inom elektromagnetisk beräkningsteknik. Är knuten till institutionen för elektro- och informationsteknik.

John Weisend har börjat som adj professor i design och tillverkning av komplexa system med inriktning mot kryoteknik. Han är chef för Specialized Technical Services vid ESS, specialist inom kryoteknik. Är knuten till institutionen för maskinteknologi.

Stefan Ulvenlund har börjat som adj professor i formuleringsteknologi med inriktning mot farmaceutiska tillämpningar. Han är verksam vid CR Competence, kan tillföra specialistkompetens inom läkemedelsområdet. Är knuten till inst för livsmedelsteknik.

 

 

PRESTIGEVAL FÖR LTH-FORSKARE

Gustaf Olsson på IEA vid LTH har valts in som ”Distinguished Fellow” på World Water Congress, som arrangeras vartannat år av International Water Association. Gruppen består av ett 20-tal forskare från hela världen och Gustaf Olsson är den ende svensken. Gruppen har valts ut bland de cirka 10 000 medlemmarna från 130 länder. Motivet var ”in recognition of extraordinary achievements in the profession and committment to contribute to the on-going work of the Association.” Nu är Gustaf Olsson på väg som gästprofessor, först till University of Exeter, UK och därefter till Tsinghua University, Beijing, där han har forskat cirka en månad varje år sedan 2007.

 

 

FORSKARVINNARE MED FYSIKKOLL

Johan Mauritsson, forskare på atomfysik, vann regionfinalen i forskar-Grand-Prix och har gått vidare till finalen i Stockholm. Han vann med en presentation om hur man använder världens kortaste laserstrålar till att filma elektoner. 

 

 

PRISAT BYGGFOLK

Jörgen Falk, Skanska Teknik (tidigare industridoktorand på Byggnadsmaterial) har tillsammans med Miklós Molnár, Konstruktionsteknik och Oskar Larsson, Konstruktionsteknik, av den vetenskapliga tidskriften Building and Environment tilldelats priset 2014 Best Paper Award för artikeln “Investigation of a simple approach to predict rainscreen wall ventilation rates for hygrothermal simulation purposes”.

 

 

INTERNATIONELLT NANOTEKNIKLABB HÄMTAR CHEF FRÅN LTH

Den första september tillträdde fysikprofessor Lars Montelius posten som generaldirektör för International Iberian Nanotechnology Laboratory, i portugisiska Braga. INL är ett nybyggt 47 000 m2 stort labb med plats för ca 300 forskare. Ägare är EU:s medlemsstater och laboratoriet har internationell status.

– Just den internationella statusen ger stor påverkanspotential. I min roll vill jag också utöka dialogen med allmänheten samt bidra till fler innovationer, säger han.

 

 

HEDRANDE HEDERSDOKTORAT

Leif Sörnmo på institutionen för biomedicinsk teknik har utnämnts till hedersdoktor, Doctor Honoris Causa, på universitetet i Zaragoza. Bakgrunden till utnämningen är det samarbete som han haft med universitetet i Zaragoza sedan 1995 med målet att utveckla metoder för bättre diagnostik och riskbedömning av patienter med vissa hjärtsjukdomar. Hjärtats elektriska signaler står i fokus för vilka man utvecklar signalbehandlingsalgoritmer som kan extrahera kliniskt värdefull information. Forskargruppen har också analyserat den elektriska aktiviteten för extraktion av andningsmönster, inte minst för att kunna bedöma om andningsuppehåll sömnapné förekommer hos patienten.

Samarbetet med Zaragoza har också innefattat aktiviteter relaterade till undervisningen. Den främsta insatsen är författandet av den första läroboken i bioelektrisk signalbehandling med tillämpningar i neurofysiologi och kardiologi – ett arbete som gjordes tillsammans med professor Pablo Laguna och som tog sex år i anspråk. Boken gavs ut på ett av de större amerikanska förlagen och har fått stor spridning. Vid ett flertal tillfällen har Leif Sörnmo även gett intensivkurser i Zaragoza.

 

 

KAVLIPRIS TILL NANOPROFESSOR

Lars Samuelson, professor i nanoteknik, har av Kavli-stiftelsen fått utmärkelsen ”The Fred Kavli Distinguished Lectureship in Nanoscience”, vilket bland annat innebär att han höll Opening Plenary-föredraget för Materials Research Societys årskonferens i Boston i november. Fred Kavli finansierar forskning och flera priser, bland annat i samarbete med MRS, Materials Research Society.

 

 

LTH-PROFESSOR ÅRETS INNOVATÖR

Bo Adamson, professor emeritus i byggnadskonstruktionslära vid LTH, har utsetts till Årets innovatör i tävlingen Årets framtidsbyggare.

Bo Adamson tog examen från KTH 1948, blev teknologie licentiat 1951 och teknologie doktor 1955. Bos forskning har bl.a. rört värmebalans i byggnader, d.v.s. byggnaden som ett energisystem och detta systems effektivisering genom utnyttjande av datorsimulering.

Tävlingen Årets framtidsbyggare arrangeras av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

I samma tävling tog även de fyra LTH-teknologerna Evian ElzingaAlejandro Pacheco DiéguezMartin Adolfsson och Hannes Hjerpe hem priset Årets talang. Det priset går till studenter som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande. Teknologerna studerar alla masterutbildningen i Energi- och Miljöeffektiva Byggnader vid Campus Helsingborg.

 

JOHN SUNDSTRÖM DÖD

John Sundström, professor emeritus i maskinkonstruktion vid LTH, har avlidit i en ålder av 98 år.

John blev känd – i Lund och världen – som industriman och i en andra karriär som akademisk lärare och forskare på LTH. Maskinteknik var hans ämne, och typiskt för John var hans val av symbol – Loke – det magnifika ångloket som placerades framför hans institutionsbyggnad som förebild för teknologerna.

I slutet av 1960-talet var John den förste i Sverige att introducera nya tekniker och hjälpmedel såsom CAD, tillförlitlighetsteknik (idag kvalitetsteknik), naturen som förebild för konstruktionsarbete och finmekanik.

 

 

BÄSTA EXAMENSARBETE

LTH-studenterna Erik Bergman och Jonas Persson har tilldelats Svensk Fjärrvärmes pris för årets bästa examensarbete i kategorin Ekonomi/samhällsvetenskap. Erik och Jonas spenderade vårterminen på Kraftringen med att färdigställa arbetet, med titeln ”Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun”.

 

 

LTH-ALUMN PRISAS FÖR RYMDDUSCH

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium, är LTH-alumnen Mehrdad Mahdjoubi från Skåne län. Han har utvecklat en återcirkulerande dusch vilken återanvänder och renar duschvatten fortlöpande. Han fick ta emot årets SKAPA-stipendium på 500 000 kr från prisutdelaren Håkan Lans under Innovationsgalan som arrangerades av Stiftelsen SKAPA på Nalen i Stockholm i oktober.

 

 

FÄRS & FROSTAS FORSKNINGSPRIS

Färs & Frostas forskningspris på 100 000 kronor delades ut till Martin Ek som publicerade sin avhandling med titeln: ”Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy”. Arbetet har utförts vid Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen i nära samarbete med Fasta tillståndets fysik vid Fysikinstitutionen.

Anders Frick


…LTH:s kanslichef som nu varit 1,5 år på sin post och under denna tid hunnit med att sätta igång och genomföra många projekt – bland annat baserade på hans bakgrund som tidigare chef inom telekombranschen.[läs mer]


Solcellsdriven damm- och kökkenmöddingfångare. Exklusivt för LTH-nytts läsare![läs mer]


KRÖNIKA: För fem år sedan skrev jag ett reportage för LTH-nytt under rubriken "Gay på LTH – är det möjligt?" Vinkeln var att ta reda på hur studenter upplevde känslan av att bryta från normen i en ofta grabbig och...[läs mer]


I dagsläget finns det inte så många mötespunkter för HBTQ-publik i Lund men nystartade föreningen Stolt i Lund organiserade Lunds första Pridefestival i somras – ett arrangemang som lockade runt 500 personer i tåget. Några...[läs mer]


I våras hissades regnbågsflaggan för första gången på universitetshuset i Lund – men på kårhusets tak på LTH har den vajat många gånger både före och efter det. För fem år sedan publicerade LTH-nytt en artikel om hur det var att...[läs mer]


...LTH-alumn från civilingenjörsprogrammet för Informations- och Kommunikationsteknik (InfoCom), som förra året blev headhuntad till mjukvaruföretaget Atlassian i Sydney, Australien. Nyligen blev arbetsgivaren utnämnd som...[läs mer]


Vad kan man göra med två pikojoule? För ett forskarlag på LTH räcker det för att skicka ut en kort men koncentrerad puls av radiovågor som kan användas till allt från att styra en mobiltelefon med gester till att kontrollera...[läs mer]


Nu till årsskiftet byter både Lunds universitet och LTH såväl rektor som styrelse. Från höger och vänster lovordas företrädarna och förhoppningarna är stora på de nya personerna på posterna.   Ny ledning ger möjligheter...[läs mer]


Visar post 17 till 24 av totalt 37.

Innehåll LTH-nytt 2014:2

REDAKTION

  • Anders Frick (redaktör)

NOTISER

Inga nyheter i den här listan.