lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fem snabba frågor till…

2014-05-23

Annika Mårtensson, prorektor vid LTH, och Per Warfvinge, vice rektor, angående de kvalitetsförbättringar och besparingar som LTH nu genomför. Bland annat har 65 kurser periodiserats eller tagits bort från grundutbildningen och dessutom har några utbildningsprogram periodiserats.

Har pengarna från staten minskat?

– Nej, LTH har inte fått mindre pengar än förut, utan tvärtom mer. Men tidigare använde vi av vårt sparkapital för att utbilda en alltför stor mängd studenter. Enligt staten ska vi inte ha någon större ekonomisk buffert på utbildningssidan, så när nu det sparade kapitalet är slut så behöver vi anpassa oss efter detta.

På vilket sätt kommer antalet kurser att minskas?

– Sådana kurser som inte har så många studenter kommer att periodiseras, eller helt enkelt inte att ges. Studenterna kommer dock ändå att kunna få önskad profil på sin utbildning genom att vi har en stor mängd andra kurser att välja mellan.

Hur påverkas institutionerna?

– På kort sikt påverkas de ekonomiskt sett inte alls. Däremot så ges institutionerna möjlighet att frigöra lärartid för exempelvis forskning. Personalen på LTH har idag hög arbetsbelastning, och förändringen innebär bland annat att förutsättningarna för en reduktion av arbetsbelastningen förbättras.

Hur kunde LTH hamna i den här situationen?

– Vi har under flera år utbildat fler studenter än vad vi har fått betalt för, inte minst eftersom civilingenjörs- och arkitektutbildningarna har förlängts med en termin. Dessutom så har LTH inte reagerat i tid när det började gå snett. För tio år sedan hade vi en underproduktion av studenter, vilket ledde till att utbildningsmedel gick tillbaka till staten. Vi har sedan även missat när det gäller den långsiktiga planeringen.

Hur bedömer ni att läget är om tre-fyra år?

– Utrymmet för att starta nya utbildningsprogram kommer att vara begränsat. Vi har historiskt sett visserligen haft god tajming när det gäller satsning på nya program som lanserats i takt med att efterfrågan har vuxit för olika typer av ingenjörer. Framöver räknar vi med att hamna bättre i fas, rent ekonomiskt. I övrigt hoppas vi även att alumner engagerar sig mer i möjligheten att använda LTH-studenter för examensarbeten och praktik.


Tack vare bildanalysforskning från LTH kan användare nu själva producera gatubilder i samma stil som Google Street View. Tekniken har blivit bolag med namnet Mapillary, och utvecklas av fyra Skåneentreprenörer med LTH-lektorn Jan...[läs mer]


Nu har 100 avhandlingar producerats på Institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Det firas genom att spika upp alla avhandlingar - gamla som nya - på en vägg. Alumner från LTH samlades i M-huset i april för att...[läs mer]


Bra har blivit ännu bättre när motorlabbet vid LTH nu byggts ut rejält. I början av året firades det hela med en invigning då bland andra Bengt Johansson, professor i förbränningsmotorer, visade kollegor, ledning och från...[läs mer]


I ett fönsterlöst rum på universitetssjukhuset i Malmö sitter LTH-lektorn Jakob Löndahl och suger i sig ett moln med nanopartiklar. Om några år hoppas han och forskarkollegan Per Wollmer att deras apparat för lungdiagnostik ska...[läs mer]


Säg 3D-skrivare och många tänker på skojiga modellfigurer i plast. Men numera går det att göra mycket mer komplicerade saker än så. Med 3D-skrivare går det att skriva ut allt från ortopediska implantat och små specialdetaljer för...[läs mer]


Kan man bli sjuk av att ta hand om sin tvätt? I kläder finns rester från tvättmedel som kommer ut i vår inomhusluft när de torktumlas. Hur vi påverkas av att andas in partiklarna undersöker just nu forskarna på Ergonomi och...[läs mer]


I slutet av februari träffade ett trettiotal LTH-forskare tidningen Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltcheffsky. Här är några av hennes tips till våra forskare om hur man bättre syns i media: Väck känslor! Framgångsrika...[läs mer]


Betala i kassan med hjälp av din hand. Det kanske verkar som science fiction, men är i högsta grad verklighet. Fredrik Leifland, student i industriell ekonomi på Lunds Tekniska Högskola har vid sidan av studierna utvecklat en...[läs mer]


Visar post 9 till 16 av totalt 20.