lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Skypegrundare miljoninvesterare i LTH-dusch

2014-05-27

Miljöteknikbolaget Orbital Systems tar in ytterligare sju miljoner kronor från Skype-miljardären Niklas Zennström. Investeringen finansierar uppskalningen av verksamheten där nästa steg är en installation av ett 50-tal vatten- och energieffektiva duschar på bland annat Malmö IP. Bakom Orbital Systems står Mehrdad Mahdjoubi som initierade utvecklingen av duschen i ett examensarbete på industridesignutbildningen på LTH. Duschvattnet från golvbrunnen samlas upp, analyseras och renas med partikelfilter, för att sedan direkt åter pumpas till duschhuvudet. På så sätt kan energiåtgången vid en dusch minska med 80 procent och vattenförbrukningen med 90 procent. Närmast ska bolaget bygga en fullskalig tillverkning av duscharna.