lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Startklart för Sveriges största motorforskningslabb

2014-05-23

Nu kör vi! Bland andra Lunds universitets rektor Per Eriksson var på plats och invigde.

Bengt Johansson, professor i förbränningsmotorer (i mitten), demonstrerar en de bränslesnåla motorerna för besökarna.

Bra har blivit ännu bättre när motorlabbet vid LTH nu byggts ut rejält. I början av året firades det hela med en invigning då bland andra Bengt Johansson, professor i förbränningsmotorer, visade kollegor, ledning och från branschen runt i de nya lokalerna.

Labbet, numera Sveriges största, finns på baksidan av M-huset och rymmer numera fem nya rum och tre ombyggda, som alla huserar en lastbils- eller personbilsmotor vardera. Förutom testcellerna finns en ny byggnad med bränslelager och ett nytt, stort fläkthus.

LTH och Lunds universitet har investerat 54 miljoner kronor i projektet, som byggts av Akademiska Hus.

Motorerna bygger forskare så att de blir bränslesnålare och effektivare än dagens. Exempelvis har man framgångsrikt byggt om dieselmotorer så att de istället kan köras på bensin. Fördelen är att energiförbrukningen blir lägre. En av motorerna har exempelvis världsrekordet i verkningsgrad (57 procent)! Tack vare forskningen i Lund kommer sådana här motorer snart på marknaden.

Samtidigt passade forskarna på att fira att man från 1 januari fått fortsättningsanslag på 100 miljoner kronor för kompetenscentrumet KCFP (Kompetenscentrum Förbränningsprocesser) med finansiering från Energimyndigheten, industrin och Lunds universitet.

Text: Kristina Lindgärde
Bilder: Charlotte Carlberg Bärg

Bakgrund:

Sedan början av 1990-talet vänder sig bilföretag och bränsleproducenter över hela världen till förbränningsmotorlabbet på LTH för forskningssamarbeten och expertis på området förbränningsprocesser i motorer. Läs mer här www.kcfp.se eller www.ce.energy.lth.se