lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Redaktörsbyte i tidningsfabriken

2014-05-23

Anders Frick, ny(gammal)chefredaktör för LTH-nytt

Mats Nygren, redaktör emeritus, tackas av nygamla redaktören Anders Frick med ett extrastort specialnummer av Mats-nytt. Lägg huvudet på sned för att se redaktörerna rättvända. Foto: Kristina Lindgärde.

Mats Nygren har under närmare 15 år rattat tidningen LTH-nytt – med den äran! Jag (Anders Frick) har tidigare bland annat varit vikarierande redaktör, men nu tar jag över helt. Mats går i pension, efter gediget mångårigt arbete på LTH. Stort tack för din insats, Mats!

Som läsare kommer du i början sannolikt inte märka så stor skillnad. Men redan nu har vi initierat en diskussion om LTH-nytts framtida roll. Här har du som läsare stora möjligheter att påverka! LTH-nytt kommer fortsatt att vara en tidning för alumner, studenter, medarbetare och andra intressenter – men formen bestämmer du. Papperstidning eller digitalt, ofta eller sällan, brett eller smalt. Du kommer själv att få välja. Mer information om detta kommer du att få framöver.

Personligen brinner jag för innovation, även om själva ordet i sig ibland känns lite uttjatat. Jag tycker att det är superkul att se, följa och berätta om när forskning kan komma, kommer eller har kommit till nytta för andra aktörer i samhället. I det här numret har vi också med flera spännande innovationsexempel, som jag hoppas kan intressera dig.

LTH-nytt berättar om stort som smått, och vi är beroende av tips från dig. Har du några idéer om vad du vill läsa i tidningen – och hur du vill göra det: Hör av dig!

Välkomna att ta del av ett fullspäckat nummer med nyheter från LTH!

ANDERS FRICK