lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prisade för sina framsteg

2015-06-03

Ett urval av priser och utmärkelser från den senaste tiden:

Examensarbete från VA-teknik på LTH har fått pris

Helena Parment och Sara Johansson har fått Rambölls pris för bästa examensarbete inom VA-teknik 2014 för sitt arbete Nitrifikationshämning i tvätteriavloppsvatten. Motiveringen för priset är att arbetet tar upp ett mycket viktigt och aktuellt ämne som undersökts på ett utomordentligt noggrant och systematiskt sätt, redovisat på ett mycket tydligt och lättförståeligt sätt. Det spännande resultatet visar att det går att hitta ”bovarna” och att det går att åtgärda problemet med en kreativ lösning. På LTH har arbetet handletts av docent Karin Jönsson vid Institutionen för Kemiteknik samt Lise Meitner-gästprofessorn Zaiton Majid från UTM i Malaysia.

Bilden visar Helena Parment och Sara Johansson vid prisutdelningen.

 

Charlotta Johansson - 125 000 kronor

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats adjungerad professor Charlotta Johansson vid Reglerteknik på LTH. Pengarna ska användas för resor till UC Berkeley för att i samarbete med dem utveckla en undervisningsmetod för entreprenörskap.

 

Årets samhällsutvecklare på LTH

LTH-studenten Maria Lindqvist har tilldelats den nyinstiftade utmärkelsen "Årets samhällsutvecklare." Priset delades ut av Sweco och Skanska på Universum Awards, där även Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland studenter utsågs. Priset består av 10 000 kronor samt praktikperioder på både Skanska och Sweco.

 

Administrativ innovatör

Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz har fattat beslut om att Karim Andersson vid LTHs kansli tilldelas Lunds universitets administrativa pris 2015. Priset delas ut årligen för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller för service och effektivitet utöver det vanliga. Priset är ett diplom och 15 000 kronor för egen kompetensutveckling.

 

Journalpublicerat TM-examensarbete om SI

Ett examensarbete som skrevs på TM-programmet i fjol har nu publicerats i den vetenskapliga journalen Supplemental Instruction Journal. Uppsatsen/artikeln som heter “Does SI Belong in Lower Secondary School? An Exploratory Pre-study in a Swedish Socially Challenged Area” och är författad av studenterna Johan Fredriksson och Erik Lindberg. Supplemental Instruction Journal är en amerikansk journal med säte i Kansas.

 

LTH:s supertalanger

Det är idel LTH-namn i topp när Veckans Affärer listar årets supertalanger. Högst upp på listan över nytänkare står Isabelle Olsson, industridesigner från LTH som numera jobbar för Google. Idag är hon designchef för Google Glass och står ständigt i rampljuset.

Samma listas femteplats innehas av Jan Erik Solem, lektor vid Matematikcentrum på LTH och grundare av Mapillary – en tjänst för crowdsourcade gatubilder som utmanar Google Street View.

Högst i topp på listan över hållbarhetsivrare finns Mehrdad Mahdjoubi, vars examensarbete om en snålspolande dusch blev succé.

 

Prisat logistikexjobb

RELEX Supply Chain Award har tilldelats LTH-studenterna Richard Lämsä och Sebastian Mattsson, I-programmet, för deras examensarbete ”Undersökning av inköp i detaljhandelsföretag – Att förstå effekterna av ett centrallager.”

 

Stora Infrastrukturpriset till LTH-studenter

Elina Hederberg och Helena Homle, som läser fjärde året på Väg- och vatten, har vunnit tävlingen "Stora Infrastrukturpriset" och tog emot priset priset och 25 000 kronor i Stockholm.

Deras lösning handlar om hur Sverige ska lära sig av Schweiz när det kommer till planeringsstrategi och tidtabeller gällande tågtrafik, samt hur man bättre ska kunna hantera den svenska vintern.

 

Pris till logistikforskare

Doktorand Sebastian Pashaei och professor Jan Olhager erhöll ”2014 Harry Boer Highly Commended Award” för rapporten ”The impact of global operations on product architecture” som presenterades vid årskonferensen för European Operations Management Association (EurOMA), Palermo, Italien. 

 

Prisade riskhanteringsstudenter

Studenter från civilingenjörsprogrammet i riskhantering skördade stora framgångar i examensarbetestävlingar tillhörande SWERMA (Swedish Risk Management Association) och IPS (Intresseföreningen för Processäkerhet). Einar Améen och Axel Andersson examensarbete ”Beroendeanalys ur ett flödesperspektiv – Utveckling av analysverktyg” utsågs till bästa examensarbete i SWERMA:s tävling. Mathias Lööf och Leo Kardell vann IPSs tävling med sitt examensarbete ”QRA with respect to domino effects and property damage”.

 

Fyra miljoner till bättre algoritmer

Pontus Giselsson har fått ”Ingvar Carlsson Award”. För de fyra miljoner kronor som ingår i utmärkelsen kan han skala upp sin forskning inom optimeringsalgoritmer. Förutom de 4 miljonerna i forskningsbidrag, ingår även en ledarskapsutbildning, samt ett personligt stipendie à 60 000 kr.

– Jag forskar på verktyg och algoritmer för matematisk optimering. Dessa kan appliceras inom vitt skilda fält såsom reglerteknik, medicinsk bildbehandling och machine learning för att nämna några, säger Pontus Giselsson.