lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH i media

2014-05-23

LTH:s forskning florerar ofta och mycket i media. Här är några exempel på vad media har rapporterat under den senaste tiden:

Cabotagestudien: Stor uppmärksamhet fick logistikforskaren Henrik Sternberg och hans cabotagestudie. Den visar att transporter i Sverige ofta sköts av utländska åkerier, som dumpar lönerna och slarvar med säkerhets- och miljöregler. Han utvecklade bland annat en app där förare kunde registrera utländska bilnummer – under tio veckor rapporterade 8000 användare 330.000 observationer.

Fördelarna med minskad kött-konsumtion: Elinor Hallström, doktorand i miljö- och energisystem, har studerat hur hälsan och klimatet skulle påverkas av ett minskat köttintag. Hennes resultat visade att vi äter 25 procent mer kött än vad Livsmedelsverket rekommenderar.

Enklare att spåra tidig malaria- och sömnsjukesmitta: Jonas Tegenfeldt, docent i fasta tillståndets fysik, intervjuades om ett nytt sätt att enklare och billigare än idag på tidigt stadium upptäckta malaria, sömnsjuka och även vissa cancer- och bakteriesjukdomar. Tekniken har fått 40 miljoner kronor från EU för att färdigställas.

Stora cykelskillnader mellan Köpenhamn och Stockholm: I sin avhandling visar trafikdoktoranden Till Koglin att Stockholm prioriterat cyklister långt efter bilister. Han har bland annat intervjuat trafikplanerare i Stockholm och Köpenhamn.

Framgångsrik solcells-forskning: Forskaren i fasta tillståndets fysik, Magnus Borgström, uppmärksammades för ett genombrott inom solcellsforskning. Med en ny typ av solceller, där nanotrådar fungerar som ljusslukande antenner, har han och kollegorna nått en verkningsgrad på nästan 14 procent, trots att trådarna bara täckte ca 12 procent av den aktiva ytan. Publicering i Science.

Hjälpande robot: Roboten Hobbit ska hjälpa äldre personer i deras vardag, t ex med att plocka upp en bok eller hitta glasögonen. I robotprojektet arbetar Susanne Frennert, doktorand i rehabiliteringsteknik, tillsammans med bland andra Wiens tekniska universitet. 

Bäst före-märkningen kanske snart ett minne blott: Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik, är med om att utveckla en ny datummärkning för mat. Nya sensorer ska ge information om temperatur och bakterietillväxt, vilket gör det lättare att avgöra om ett livsmedel är ätbart eller inte.