lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH ger lyft för lärare

2014-05-23

När LTH-nytt hälsade på i Vattenhallen var klassrummet fullt av högskolelärare som laborerade för att lära sig mer om programmering och elektronik inom ramen för Lärarlyftet.

Ola Clarin var en av dem, han är slöjd- och tekniklärare vid Framtidskompassen i Vellinge och var djupt intresserad av övningen.

Lärarlyftet är en akademisk fortbildning som ger lärare på grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen möjlighet att få behörighet inom fler ämnen än vad de idag har. Satsningen administreras av Skolverket och på Malmö högskola och LTH fortbildas högstadielärare från hela södra Sverige som vill ha ämneskompetens i teknik.

Malmö Högskola erbjuder tre 15 hp-kurser i teknik. Vattenhallen och LTH medverkar i de två sista kurserna med moment som att intervjua en forskare, utveckla interaktiva experiment, elektronik, reglerteknik, nanoteknik och programmering. Kurserna ges på distans, med fem träffar per termin. En av de senaste träffarna skedde på Vattenhallen LTH, under ledning av bland andra föreståndaren Monica Almqvist. Hon är mycket positiv till satsningen.

– Vi vet att elevernas lärare, förutom familj och vänner, är det som är den viktigaste anledningen till att en student väljer att plugga vid ett universitet. Lärare är otroligt viktiga och vi har allt att vinna på att stötta, utbilda och uppmuntra lärare, säger hon.

På flera av LTH:s utbildningsprogram är kvinnliga studenter underrepresenterade. Det beror bland annat på att ämnen som exempelvis elektroteknik och datateknik presenteras väldigt sent ute i landets skolor - oftast inte förrän i valfria kurser på gymnasienivå. Så även om många tjejer läser NV-programmet är det få tjejer som sedan väljer att läsa en kurs i programmering. 

– Vi är övertygade om att detta beror på okunskap. De har aldrig fått prova på hur roligt det är att programmera, säger Monica Almqvist.

LTHs grupp för jämställdhets-, likabehandlings och mångfaldsarbete har under ett par år stöttat ett par professorer och lektorer för att möjliggöra deras engagemang för lärarfortbildning och att utveckla koncept i Vattenhallen för att barn och ungdomar ska få prova på att programmera och bygga elektronik för robotar. Bara under år 2013 utbildades 64 lärare i programmering och 4700 barn fick prova på programmering i Vattenhallen. Parallellt med lärarlyftet skriver Monica och hennes kollegor ett stöddokument på uppdrag av Skolverket inom ämnet styr- och reglersystem. Tio sidor med fakta, filmmanus och förslag på uppdrag som lärare kan utföra med sina klasser – det är det planerade resultatet.

– Vattenhallen får ofta frågor om detta ämne, eftersom det ingår i läroplanen för teknik för högstaditet. Lärarna känner att de inte vet vad som förväntas av dem, och vi hjälper helt enkelt till med den hemsida med stöddokument som Skolverket nu håller på att ta fram, säger hon.

Förutom Monica Almqvist ingår bland annat även LTH:s Björn Regnell, Anders J Johansson och Anders Robertsson samt Maria Sandström och Myrtel Johansson från MAH i gruppen som arbetar med detta.

ANDERS FRICK

FOTO: MATS NYGREN