lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Karta hittar tak för solceller

2014-05-27

Senast år 2020 ska Region Skåne vara helt fossilbränslefritt. Som en del i att stödja detta mål kartlägger nu regionen sina byggnader för att se var det passar att placera solceller.

Som utgångspunkt för inventeringen används en kartläggning som gjorts av alla tak i Lunds kommun, där även Skånes universitetssjukhus finns med. Denna genomgång har gjorts med hjälp av ett stort antal satellitbilder som visar takens läge i förhållande till solen. Sammantaget bildar det en "solkarta", som är framtagen i samarbete mellan Solar Region Skåne, Kraftringen, LTH och Lunds kommun.