lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Jubileum för uppskattad tegelbyggnad

2014-05-23

Den 11 maj var det exakt 20 år sedan LTH fick sitt kårhus. Invigningen var den gången ett stort spektakel som samlade tusentals på amfiteatern utanför kårhuset.

 Dit anlände Kurt Olsson (skådespelaren Lasse Brandeby), utbildningsminister Per Unckel och universitetsrektor Boel Flodgren. En fallskärmshoppare landade och en varmluftsballong gick till väders. Studentorkestrar spelade och dansade och många tal hölls.

Ett av dessa handlade om eko och var kraftigt förstärkt av en ekomaskin. Talaren var LTH:s rektor Sven Lindblad, expert på akustik. Krister Kryddan Pettersson och Jesperspexarna hjälpte också till med underhållningen.

V-studenten Kenneth Andersson hade komponerat en kårhussång, som framfördes av LTH-kören.

Under flera år hade teknologkåren arbetat för sitt kårhus, båda genom lobbning och en stor insamling bland studenter och sponsor, som till sist gav gett 17 miljoner kronor.

Med kårhuset blev LTH komplett: fick en restaurang och en pub, nya lokaler för ett kursbibliotek, nya lokaler för sitt kansli, som tidigare suttit i A-husets översta våning, en stor aula och en lite mindre hörsal, en festlokal (Gasquesalen) och naturligtvis lokaler för teknologkåren. Dit hörde också bastun och punschverandan och ett skyddsrum som sedan dess främst brukats för innebandy.

Fakultetsklubben var ett slags ”lärarrum” med VIP-restaurang och konferensrum, som bekostades av LTH.

Byggnaden var ritad av arkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck, som vunnit en öppen arkitekttävling 1990 med sitt förslag som de kallade Taygetes. Detta byggde liksom UB2-bygget (nu Studiecentrum) på en kvadratisk form men försågs med en ”tarm” när det beslöts att kansliet skulle få två korridorer i huset.

MATS NYGREN