lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fem snabba frågor till…

2014-05-23

Annika Mårtensson, prorektor vid LTH, och Per Warfvinge, vice rektor, angående de kvalitetsförbättringar och besparingar som LTH nu genomför. Bland annat har 65 kurser periodiserats eller tagits bort från grundutbildningen och dessutom har några utbildningsprogram periodiserats.

Har pengarna från staten minskat?

– Nej, LTH har inte fått mindre pengar än förut, utan tvärtom mer. Men tidigare använde vi av vårt sparkapital för att utbilda en alltför stor mängd studenter. Enligt staten ska vi inte ha någon större ekonomisk buffert på utbildningssidan, så när nu det sparade kapitalet är slut så behöver vi anpassa oss efter detta.

På vilket sätt kommer antalet kurser att minskas?

– Sådana kurser som inte har så många studenter kommer att periodiseras, eller helt enkelt inte att ges. Studenterna kommer dock ändå att kunna få önskad profil på sin utbildning genom att vi har en stor mängd andra kurser att välja mellan.

Hur påverkas institutionerna?

– På kort sikt påverkas de ekonomiskt sett inte alls. Däremot så ges institutionerna möjlighet att frigöra lärartid för exempelvis forskning. Personalen på LTH har idag hög arbetsbelastning, och förändringen innebär bland annat att förutsättningarna för en reduktion av arbetsbelastningen förbättras.

Hur kunde LTH hamna i den här situationen?

– Vi har under flera år utbildat fler studenter än vad vi har fått betalt för, inte minst eftersom civilingenjörs- och arkitektutbildningarna har förlängts med en termin. Dessutom så har LTH inte reagerat i tid när det började gå snett. För tio år sedan hade vi en underproduktion av studenter, vilket ledde till att utbildningsmedel gick tillbaka till staten. Vi har sedan även missat när det gäller den långsiktiga planeringen.

Hur bedömer ni att läget är om tre-fyra år?

– Utrymmet för att starta nya utbildningsprogram kommer att vara begränsat. Vi har historiskt sett visserligen haft god tajming när det gäller satsning på nya program som lanserats i takt med att efterfrågan har vuxit för olika typer av ingenjörer. Framöver räknar vi med att hamna bättre i fas, rent ekonomiskt. I övrigt hoppas vi även att alumner engagerar sig mer i möjligheten att använda LTH-studenter för examensarbeten och praktik.