lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anne Landin,

2014-05-27

professor i byggvetenskap på LTH, står överst bland de 24 namnen på listan för spårvägsmotståndarpartiet Förnyalund, FNL. Hon är partiets vice ordförande och har inte tidigare varit partipolitiskt engagerad.