lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Återvändaren som uppmuntrar samarbete

2014-05-23

För drygt ett år sedan tog Fredrik Palmqvist över som LTH:s kanslichef efter veteranen PG Nilsson. Vad har han hunnit med sedan starten – och vilka planer ligger i pipeline? LTH-nytt ställde Fredrik mot väggen.

När Fredrik Palmqvist började som kanslichef sa han att verksamheten måste ha tydligare mål. En av de första satsningarna för att nå detta var därför Kansli2014 – ett samlingsnamn på tre saker som ligger honom nära: Kundfokus, framförhållning och att leverera rätt kvalitet.

– Här finns en stor potential i att samarbeta mer över gränserna. Det kan vi bli bättre på inom kansliet men även inom universitetet i stort, säger Fredrik Palmqvist.

I höstas tog han tillsammans med verksamhetsansvariga på LTH:s kansli fram en lista över delprojekt och arbetsområden som siktar mot Kansli2014. Utgångspunkten i arbetet har varit att utnyttja LTH:s styrkor.

– I januari gjorde vi en prioritering och fick fram en handlingsplan med 47 projekt. Arbetet är i full gång och några arbetsområden är redan implementerade i verksamheten. Listan spänner över många områden i allt hur vi ska arbeta med budget och värdegrund till forskarutbildning och studentintroduktion. Allt vi gör ska genomsyras av rätt kvalitet, framförhållning och kundfokus. För mig innebär det bland annat att vi levererar rätt sak i rätt ärende och i rätt tid. Det är en grundinställning till arbetet och en effektivitetsfråga, säger han.

Fredrik Palmqvist studerade själv på LTH - maskinteknik mellan 1989 och 1993 - och har därefter arbetat på Ericsson, Sony Ericsson och Sony, bland annat som sektionschef för en enhet som tog fram mekanikkonstruktioner för nya mobiltelefoner.

– Inom industrin är samarbete en självklarhet för att nå framgång. Framförhållning, flexibilitet, samarbete och att våga reflektera och ifrågasätta – det är saker som jag har med mig i arbetet här på LTH. Jag är övertygad om att vi behöver använda varandras kompetenser mer genom bland annat konstruktiva dialoger i smått och stort. Sedan är det ju givetvis också så att både telekomindustrin och LTH präglas av ideér, nytänkande, forskning och utveckling som är positivt och finns i vår vardag.

– Mycket har hänt på LTH sedan jag tog examen här för drygt 20 år sedan. Vi har ju världens chans nu med MAX IV och ESS som verkligen sätter Lund på världskartan, men att då höra att ”ESS tar ju pengar från min verksamhet” är frustrerande. Vi måste våga samarbeta mer och utnyttja varandras kunskaper bättre. Dit når vi genom att hjälpa varandra och bättre försöka förstå varandras verksamheter. De största innovationerna sker ju dessutom just i gränslandet där personer med olika bakgrund och insikter möts, säger Fredrik Palmqvist.

Anders Frick