lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

3D-hajp till nytta för forskningen

2014-05-23

Foto: Robert Olsson

Säg 3D-skrivare och många tänker på skojiga modellfigurer i plast. Men numera går det att göra mycket mer komplicerade saker än så. Med 3D-skrivare går det att skriva ut allt från ortopediska implantat och små specialdetaljer för flygmotorer till hela hus(!).

Fördelen med att ”skriva ut” detaljer är flera. Inga formverktyg behövs, vilket gör det enkelt och billigt att producera små serier. Utskrifterna är också materialeffektiva – spillet är minimalt. Dessutom går det att tillverka detaljer som är så komplicerade att de inte går att gjuta på traditionellt sätt.

Flera patent som fanns inom 3D-skrivarområdet har nyligen gått ut och därför har en del bolag skapat billiga skrivare, vilket skapar en hajp och ett stort konsumentintresse.

Också på LTH används 3D-skri vare. Här är det främst studenter och forskare på Designvetenskaper och på programmen Industridesign, Arkitektur och Teknisk design som använder de 3D-skrivare som numera finns på Designcentrum. Skrivarna kommer till nytta både inom forskning och undervisning.

– Man har inte känslan av skalan när man arbetar i datorn, säger Euan Muir som assisterar studenterna vid skrivarna. En mobiltelefon vill man kunna känna i handen innan man producerar den, fortsätter han.

För tio år sedan köptes den första skrivaren in för 850.000 kronor. Priserna har snabbt sjunkit sedan dess och nu kan man få tag i en 3D-skrivare för runt 10.000 kronor.

ANDERS FRICK

JESSIKA SELLERGREN