Fakultetens valberedning

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har till uppgift att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan samt ledamöter till LTH:s styrelse.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter varav fem företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och två företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Här utöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Valberedningens ledamöter för mandatperioden 2018-03-01 -- 2021-02-28 är:

 

NamnInstitution
Ingrid Svensson, ordförande         Institutionen för biomedicinsk teknik
Erik LindströmMatematikcentrum
Kristina ForsLTH:s kansli
Catarina LindénInstitutionen för energivetenskaper
Sara EkInstitutionen för immunteknologi
Patrick van HeesInstitutionen för bygg- och miljöteknologi
Roy AnderssonInstitutionen för datavetenskap
Personalrepresentanter
Fredrik EdmanSACO-S
OFR
Seko
Studeranderepresentanter
Malin PetterssonTLTH
Axel SyrénTLTH

 

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta valberedningen på följande mailadress

Valberedningen@lth.se

Sidansvarig: camilla.nilsson@lth.lu.se | 2020-01-14