Val vid LTH

Var tredje år anordnas det val av dekan, prodekan och styrelse för LTH.

Fakulteten anordnar även val till representanter i valberedningen och val till ledamöter i universitetskollegiet. På den här sidan hittar du information om aktuella val.

Aktuellt

Val av styrelse LTH för perioden 2021-2023 är nu avslutat.

Röstberättigade vid Lunds Tekniska Högskola har beslutat att välja vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övrig personal till LTH:s styrelse för mandatperioden 2021–2023 enligt följande.

Ledamöter

Lärarrepresentanter:

 • Eva Frühwald Hansson, universitetslektor, Institutionen för bygg-och miljöteknologi
 • Magnus Genrup, professor, Institutionen för Energivetenskaper
 • Eskil Hansen, professor, Matematikcentrum
 • Malin Lindstedt, professor, Institutionen för Immunteknologi
 • Per Runeson, professor, Institutionen för Datavetenskap
 • Marie Wahlgren, professor, Institutionen för Livsmedelsteknik
 • Anders Warell, professor, Institutionen för Designvetenskaper

Representanter för övrig personal:

 • Elisabet Gersbro-Bülow, avdelningschef, LTH:s kansli
 • Herje Schagerlöf, forskningsingenjör, Institutionen för kemiteknik

Externa ledamöter

Rektor för Lunds universitet har tidigare beslutat att utse valberedningens förslag på externa ledamöter och ordförande i styrelsen för samma period.

 • Pia Kinhult, ESS ERIC - Ordförande
 • Sarah Fredriksson, Aquilion AB
 • Per Krokstäde, IKEA

 

 

Ny rektor för LTH

Lunds universitets rektor har den 1 oktober fattat beslut om att Annika Olsson efter årsskiftet blir LTH:s rektor och att Heiner Linke blir prorektor. 

Dekan och prodekan vid LTH får titulera sig rektor respektive prorektor enligt beslut av rektor vid Lunds universitet.

 

 

Röst- och nomineringsberättigade

Röst- och nomineringsberättigade vid val är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter (LU:s arbetsordning 3.4-5).

Valförrättare LTH

Veronica Gummesson
Kanslichef
veronica.gummesson@lth.lu.se

 

 

Sidansvarig: camilla.nilsson@lth.lu.se | 2020-01-14