Val vid LTH

Var tredje år anordnas det val av dekan, prodekan och styrelse för LTH.

Fakulteten anordnar även val till representanter i valberedningen och val till ledamöter i universitetskollegiet. På den här sidan hittar du information om aktuella val.

Aktuellt

Valberedningen LTH har tagit fram förslag till nya externa ledamöter och ny ordförande till LTH:s styrelse.

Valberedningen föreslår följande personer som externa ledamöter till LTH:s styrelse för perioden 2021-2023:

  • Pia Kinhult, ESS ERIC
  • Sarah Fredriksson, Aquilion AB
  • Per Krokstäde, IKEA

Valberedningen föreslår också Pia Kinhult som ordförande för LTH:s styrelse för perioden.

Valberedningens förslag av externa ledamöter och extern styrelseordförande går direkt till Lunds universitets rektor för beslut utan att föregås av val.

Val av vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda i fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2021-2023 pågår. Valet hålls mellan den 15-26 oktober 2020.

 

Ny rektor för LTH

Lunds universitets rektor har den 1 oktober fattat beslut om att Annika Olsson efter årsskiftet blir LTH:s rektor och att Heiner Linke blir prorektor. 

Dekan och prodekan vid LTH får titulera sig rektor respektive prorektor enligt beslut av rektor vid Lunds universitet.

 

 

Röst- och nomineringsberättigade

Röst- och nomineringsberättigade vid val är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter (LU:s arbetsordning 3.4-5).

Valförrättare LTH

Veronica Gummesson
Kanslichef
veronica.gummesson@lth.lu.se

 

 

Sidansvarig: camilla.nilsson@lth.lu.se | 2020-01-14