Live@Lund LTH

Vad är Live@Lund?

​Live@Lund är en webbaserad studieportal, med fokus på kurshemsidor. Den tjänar som en knutpunkt för alla studenter och lärare, och erbjuder möjligheten att kommunicera, diskutera och meddela ändringar och besked kring studierna.

Portalen knyter samman och skapar tillgång till flera olika datakällor såsom LADOK, LubasPP, Lucat, StiL, TimeEdit, Urkund med flera i ett enda användargränssnitt, vilket gör att en inloggning räcker för att få åtkomst till samtliga system.

Detta erbjuder Live@Lund

  • Bygger automatiskt webbplatser för kurser, kurstillfällen, program och programtillfällen utifrån information i centrala system.
  • Ser till att registrerade studenter har tillgång till sina kurser och program och att lärare och administratörer kan kommunicera med studenterna på kursen/programmet.
  • Kan importera antagna studenter från Ladok vilket gör att institutionen tidigt kan kommunicera med antagna studenter.
  • Studenter loggar in med sitt StiL-konto och ser då sina kurser direkt på startsidan.
  • Är integrerat med schemaläggningssystemet TimeEdit vilket gör att lärare och studenter enkelt kan ta del av sina scheman.
  • Är länkat till Google Apps. Google Apps består av bland annat Google Mail, Google Docs och Google Calendar och alla studenter vid Lunds universitet har ett Google Apps konto.
  • Har inbyggd hantering av inlämningsuppgifter och hemtentamen.
  • Har inbyggd hantering för grupper, gruppregistrering och andra registreringslistor.
  • Personal kan enkelt skicka e-post till alla studenter på en kurs, alla studenter i en grupp eller alla studenter som uppfyller vissa kriterier.
  • Är integrerat med Moodle för hantering av quizzar.

Live@Lund skapades på initiativ av Ekonomihögskolan vid LU, och togs i drift hösten 2010. Det baseras på systemet Microsoft SharePoint. Läs mer om SharePoint på Microsofts webbplats

Vill du börja använda Live@Lund?

Kontakta LTHs Live@Lund-koordinator: djevdet.iseni@ehl.lu.se

Live@Lund

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2019-11-08